2.062 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 205, 206, 207   »
Artikel 1, Wet i.v.m. het overgaan van de Kroon op een Koningin     Artikel 1 Zoolang eene Koningin de Kroon draagt, wordt bij het gebruik van alle wettelijk vastgestelde formulieren, ambtstitels en officieele benamingen, waarin het woord "Koning" voorkomt, in plaats daarvan het woord "Koningin" gebezigd, met inachtneming van de daardoor noodzakelijk wordende taalkundige veranderingen. BWBR0001858
Artikel 2, Wet i.v.m. het overgaan van de Kroon op een Koningin     Artikel 2 Voor de rechtsgeldigheid van de toepassing sedert den overgang van de Kroon op HARE MAJESTEIT WILHELMINA aan wettelijk vastgestelde voorschriften betreffende formulieren, ambtstitels en officieele benamingen gegeven, maakt het geen onderscheid of daarbij het woord "Koning" dan wel het woord "Koningin" met inachtneming van de daardoor noodzakelijk geworden taalkundige veranderingen, ge... BWBR0001858
Artikel 3, Wet i.v.m. het overgaan van de Kroon op een Koningin     Artikel 3 • 1. Deze wet is ook verbindend voor de koloniën en bezittingen in andere werelddeelen. • 2. Zij treedt in werking op den 1sten September 1891. BWBR0001858
Artikel 1, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 1 Er wordt een Orde ingesteld, strekkende tot vererende onderscheiding van Onze onderdanen of vreemdelingen, die zich jegens Ons en de staat of jegens de maatschappij op bijzondere wijze hebben verdienstelijk gemaakt. BWBR0001859
Artikel 2, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 2 Deze Orde draagt de naam van "de Orde van Oranje-Nassau". BWBR0001859
Artikel 3, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 3 Het Grootmeesterschap van deze Orde is onafscheidelijk aan de Kroon der Nederlanden verbonden. BWBR0001859
Artikel 4, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 4 Deze Orde bestaat uit zes graden. BWBR0001859
Artikel 5, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 5 Alle benoemingen in deze Orde geschieden bij koninklijk besluit. BWBR0001859
Artikel 6, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 6 De Ridders van de eerste graad van deze Orde dragen de naam van Ridder Grootkruis. De Ridders van de tweede graad van deze Orde dragen de naam van Grootofficier. De Ridders van de derde graad van deze Orde dragen de naam van Commandeur. De Ridders van de vierde graad van deze Orde dragen de naam van Officier. De Ridders van de vijfde graad van deze Orde dragen de naam van Ridder. De R... BWBR0001859
Artikel 7, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 7 • 1. Het versiersel dezer Orde bestaat in een kruis met acht geparelde punten en een doorlopende laurierkrans tussen de armen en gedekt met een koninklijke kroon, alles van goud voor de eerste vier graden en van zilver voor de vijfde graad; de armen van het kruis zijn wit geëmailleerd met blauw geëmailleerd hart; in het midden van het kruis bevindt zich een blauw geëmaillee... BWBR0001859
  1, 2, 3 ... 205, 206, 207   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling