262 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 25, 26, 27   »
Artikel 1, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 1 Er wordt een Orde ingesteld, strekkende tot vererende onderscheiding van Onze onderdanen of vreemdelingen, die zich jegens Ons en de staat of jegens de maatschappij op bijzondere wijze hebben verdienstelijk gemaakt. BWBR0001859
Artikel 2, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 2 Deze Orde draagt de naam van "de Orde van Oranje-Nassau". BWBR0001859
Artikel 3, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 3 Het Grootmeesterschap van deze Orde is onafscheidelijk aan de Kroon der Nederlanden verbonden. BWBR0001859
Artikel 4, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 4 Deze Orde bestaat uit zes graden. BWBR0001859
Artikel 5, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 5 Alle benoemingen in deze Orde geschieden bij koninklijk besluit. BWBR0001859
Artikel 6, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 6 De Ridders van de eerste graad van deze Orde dragen de naam van Ridder Grootkruis. De Ridders van de tweede graad van deze Orde dragen de naam van Grootofficier. De Ridders van de derde graad van deze Orde dragen de naam van Commandeur. De Ridders van de vierde graad van deze Orde dragen de naam van Officier. De Ridders van de vijfde graad van deze Orde dragen de naam van Ridder. De R... BWBR0001859
Artikel 7, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 7 • 1. Het versiersel dezer Orde bestaat in een kruis met acht geparelde punten en een doorlopende laurierkrans tussen de armen en gedekt met een koninklijke kroon, alles van goud voor de eerste vier graden en van zilver voor de vijfde graad; de armen van het kruis zijn wit geëmailleerd met blauw geëmailleerd hart; in het midden van het kruis bevindt zich een blauw geëmaillee... BWBR0001859
Artikel 10, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 10 Tot goedmaking der onkosten der Orde wordt jaarlijks een som op de staatsbegroting gebracht. BWBR0001859
Artikel 11, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 11 • 1. Degene aan wie een onderscheiding in deze Orde is verleend, is indien hij ingevolge rechterlijke veroordeling rechtens van zijn vrijheid is beroofd, onbevoegd de tekenen van deze onderscheiding te dragen. • 2. Een onderscheiding in deze Orde vervalt, indien degene aan wie de onderscheiding is verleend, onherroepelijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten ... BWBR0001859
Artikel 12, Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau     Artikel 12 De Kanselier van de Orde van de Nederlandse Leeuw is tevens Kanselier dezer Orde. BWBR0001859
  1, 2, 3 ... 25, 26, 27   »