264 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 25, 26, 27   »
Artikel 1, Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde     Artikel 1 • 1. Er is een Orde, strekkende tot belooning van militairen, in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, hebben onderscheiden. • 2. In bijzondere gevallen kunnen ook niet-militaire Nederlandsche onderdanen alsmede vreemdelingen, die zich door zoodanige daden hebben onderscheide... BWBR0002001
Artikel 2, Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde     Artikel 2 De Orde draagt den naam van Militaire Willems-Orde. BWBR0002001
Artikel 3, Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde     Artikel 3 Het Grootmeesterschap van de Orde is onafscheidelijk aan de Kroon der Nederlanden verbonden. BWBR0002001
Artikel 4, Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde     Artikel 4 • 1. De Orde bestaat uit vier klassen. De ridders der 1e klasse dragen den titel van Ridder-Grootkruis, die der 2e klasse dien van Commandeur, die der 3e klasse en die der 4e klasse dien van ridder. • 2. Waar in deze wet van "ridders der Militaire Willems-Orde", zonder aanduiding van klasse, wordt gesproken, worden daarmede de ridders van alle klassen aangeduid. BWBR0002001
Artikel 5, Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde     Artikel 5 Alle benoemingen en bevorderingen in de Orde geschieden door Ons. BWBR0002001
Artikel 6, Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde     Artikel 6 • 1. Het Ordeteeken bestaat uit een wit geëmailleerd kruis, gedekt door een Koninklijke kroon; de vier omlijste armen van het kruis zijn van gelijke lengte, loopen van het midden breed uit, zijn aan het uiteinde ingekeept en voorzien van geparelde punten. De armen dragen aan voor- en achterzijde in gouden letters de woorden: Voor Moed Beleid Trouw • 2. Tusschen de arm... BWBR0002001
Artikel 7, Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde     Artikel 7 • 1. Het teeken van onderscheiding voor de leden der Orde is: • a. Voor den ridder der 4e klasse: het ordeteeken te dragen op het lint op de linkerborst; de middellijn van het wit geëmailleerde kruis bedraagt 42 millimeter, die van het Bourgondische kruis 36 millimeter; de omlijsting van eerstgenoemd kruis en van het medaillon, de geparelde punten, de lauwerkrans, de ... BWBR0002001
Artikel 8, Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde     Artikel 8 • 1. De eed (belofte), welke door den tot ridder der Militaire Willems-Orde benoemde wordt afgelegd, luidt: "Ik zweer (beloof) mij als een getrouw en wakker ridder te zullen gedragen, mijn leven altoos te zullen veil hebben voor Koning en Vaderland en door al mijn vermogen mij steeds trachten waardig te maken de onderscheiding, mij door den Koning toegestaan. Zoo waarlijk hel... BWBR0002001
Artikel 9, Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde     Artikel 9 • 1. De ridders der 4e klasse beneden de rang van officier genieten een toelage, volgens de rang of stand, bekleed op het ogenblik, dat zij zich de onderscheiding hebben waardig gemaakt, naar reden van de volgende bedragen per jaar: de onderluitenant, de adjudant-onderofficier en de met deze gelijkgestelde   € 295 de sergeant-majoor en de met deze gelijkgestelde € 246 de... BWBR0002001
Artikel 10, Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde     Artikel 10 • 1. Tot goedmaking van de toelagen, in artikel 9 bedoeld, zoomede van de verdere onkosten der Orde, wordt jaarlijks eene som op de begrotingen van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten gebracht. • 2. De toelagen komen ten laste van de begroting van het Rijksdeel, waaruit de betrokkene, tijdens het verrichten van zijn uitstekende daad, werd bezoldigd; voor zov... BWBR0002001
  1, 2, 3 ... 25, 26, 27   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd