21 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1, Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden     Artikel 1 • 1. Het gemeenteblad wordt uitgegeven op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen internetadres. • 2. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat het gemeenteblad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het is uitgegeven. BWBR0024917
Artikel 1a, Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden     Artikel 1a • 1. Indien het afkondigingsblad, bedoeld in artikel 142, tweede lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba , elektronisch wordt uitgegeven, geschiedt dat door plaatsing op een door het bestuurscollege te bepalen internetadres. • 2. Het bestuurscollege draagt er zorg voor dat het afkondigingsblad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toe... BWBR0024917
Artikel 2, Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden     Artikel 2 • 1. Het provinciaal blad wordt uitgegeven op een door gedeputeerde staten te bepalen internetadres. • 2. Gedeputeerde staten dragen er zorg voor dat het provinciaal blad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het is uitgegeven. BWBR0024917
Artikel 3, Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden     Artikel 3 • 1. Het waterschapsblad wordt uitgegeven op een door het dagelijks bestuur van het waterschap te bepalen internetadres. • 2. Het dagelijks bestuur van het waterschap draagt er zorg voor dat het waterschapsblad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het is uitgegeven. BWBR0024917
Artikel 5, Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden     Artikel 5 • 1. Het college van burgemeester en wethouders, het bestuurscollege, gedeputeerde staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van het waterschap draagt er zorg voor dat de nodige maatregelen worden getroffen ter waarborging van de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en de beschikbaarstelling van het gemeenteblad, het afkondigingsblad, het provin... BWBR0024917
Artikel 5a, Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden     Artikel 5a Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt nadere regels over de uitgifte en de beschikbaarheid van publicatiebladen als bedoeld in de artikelen 32ja , 45ba , 50daa , 56aa , 65aa , 78aa en 88aa van de Wet gemeenschappelijke regelingen , alsmede over de kosten in verband met de uitgifte en de beschikbaarheid. BWBR0024917
Artikel 6, Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden     Artikel 6 • 1. De teksten van besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door plaatsing op internet. • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op: • a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden; • b. besluite... BWBR0024917
Artikel 6a, Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden     Artikel 6a • 1. De teksten van besluiten van het eilandsbestuur van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba die algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door plaatsing op internet. • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op: • a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop... BWBR0024917
Artikel 7, Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden     Artikel 7 • 1. De teksten van besluiten van het provinciebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door plaatsing op internet. • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op: • a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden; • b. besluit... BWBR0024917
Artikel 8, Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden     Artikel 8 • 1. De teksten van besluiten van het waterschapsbestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door plaatsing op internet. • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op: • a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden; • b. beslu... BWBR0024917
  1, 2, 3   »