108 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »
Artikel 1.1, Luchthavenbesluit Leeuwarden     1 Artikel 1.1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. gebruiksjaar: de periode van een jaar die loopt van 1 januari tot en met 31 december; • b. recreatief burgerluchtverkeer: luchthavenluchtverkeer in de vorm van zweefvliegen, sleepvliegen, motorsportvliegen, modelvliegen of zeilvliegen, als bedoeld in artikel 20 van het Besluit militaire luchthavens ; • c. uniforme d... BWBR0033411
Artikel 2.1, Luchthavenbesluit Leeuwarden     1 Artikel 2.1 • 1. Het luchthavengebied is het gebied dat als zodanig is aangewezen op de kaart in bijlage 1 bij dit besluit. • 2. Het beperkingengebied is het gebied dat als zodanig is aangewezen op de kaart in bijlage 2 bij dit besluit. • 3. Het beperkingengebied is samengesteld uit: • a. het gebied behorende bij de in artikel 4 van het Besluit milita... BWBR0033411
Artikel 3.1.1, Luchthavenbesluit Leeuwarden     1.1 Artikel 3.1.1 De gronden die zijn bestemd en worden gebruikt voor het banenstelsel van de luchthaven, de rolbanen, de vliegtuigopstelplaatsen, de hangars en vliegtuigshelters en de gronden die benodigd zijn voor de uitvoering van de taken en functies die zijn toegekend aan de militaire luchthaven Leeuwarden, zijn als zodanig aangewezen op de kaart in bijlage 1 bij dit besluit. BWBR0033411
Artikel 3.2.1, Luchthavenbesluit Leeuwarden     2.1 Artikel 3.2.1 De artikelen 5 tot en met 14 van het Besluit militaire luchthavens zijn van toepassing ten aanzien van de bestemming en het gebruik van de gronden zoals aangewezen op de kaart in bijlage 3 bij dit besluit. Op deze kaart zijn tevens aangewezen de gebieden behorende bij de waarden van de geluidsbelasting hoger dan 40, 45 en 65 Kosteneenheden. BWBR0033411
Artikel 3.2.2, Luchthavenbesluit Leeuwarden     2.2 Artikel 3.2.2 Artikel 16 van het Besluit militaire luchthavens is van toepassing ten aanzien van de maximaal toelaatbare hoogten van objecten in verband met de veiligheid van het luchthavenluchtverkeer, onderscheidenlijk de veiligheid van het landen van luchtvaartuigen met behulp van een instrument landingssysteem, op de gronden zoals aangewezen op de kaarten in bijlagen 4 en 5 bi... BWBR0033411
Artikel 4.1.1, Luchthavenbesluit Leeuwarden     1.1 Artikel 4.1.1 Voor het militaire luchtverkeer geldt de in artikel 4 van het Besluit militaire luchthavens genoemde grenswaarde van de geluidsbelasting van 35 Kosteneenheden, waarvan de geografische ligging is aangewezen op de kaart in bijlage 3 bij dit besluit. BWBR0033411
Artikel 4.1.2, Luchthavenbesluit Leeuwarden     1.2 Artikel 4.1.2 • 1. De luchthaven is voor militair luchtverkeer geopend: • a. op maandag tot en met donderdag van de aanvang van de uniforme daglichtperiode tot 24.00 uur; • b. op vrijdag van de aanvang van de uniforme daglichtperiode tot 16.45 uur. • 2. In afwijking van het eerste lid kan gedurende de nachtelijke uren van maandag 00.00 uur tot vrijdag 07.00 uur doo... BWBR0033411
Artikel 4.2.1, Luchthavenbesluit Leeuwarden     2.1 Artikel 4.2.1 Voor het recreatief burgerluchtverkeer, met uitzondering van modelvliegen, geldt als grenswaarde een maximum van 6.000 vliegtuigbewegingen per gebruiksjaar. BWBR0033411
Artikel 4.2.2, Luchthavenbesluit Leeuwarden     2.2 Artikel 4.2.2 • 1. De luchthaven is voor recreatief burgerluchtverkeer geopend binnen de uniforme daglichtperiode en indien geen militair luchtverkeer plaatsvindt: • a. op maandag tot en met vrijdag vanaf 16.45 uur; • b. op zaterdag, zondag en christelijke feestdagen vanaf 08.00 uur. • 2. Op zondag en op christelijke feestdagen: • a. is sleepvliegen niet toeg... BWBR0033411
Artikel 4.3.1, Luchthavenbesluit Leeuwarden     3.1 Artikel 4.3.1 • 1. De commandant van de militaire luchthaven kan ten behoeve van luchthavenluchtverkeer in het kader van een luchtvaartevenement op de luchthaven toestaan dat voor de duur van dat evenement wordt afgeweken van: • a. de dagen, genoemd in artikel 4.1.2, eerste lid , en van het eindtijdstip, genoemd in het eerste lid, onderdeel b, van dat artikel; • b. art... BWBR0033411
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd