18.961 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 1895, 1896, 1897   »
Artikel I, Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat in verband met de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking     Artikel I [Wijzigt de Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat.] BWBR0028944
Artikel II, Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat in verband met de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking     Artikel II • 1. De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. • 2. Op een subsidie die is verleend voor 1 januari 2011 op basis van een subsidieprogramma dat voor de inwerkingtreding van deze regeling is vastgesteld en inwerking getreden, blijft de Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat van toepassing zoals deze gold voor 1 januari 2011... BWBR0028944
Artikel II, Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten     Artikel II [Wijzigt de Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten.] BWBR0028956
Artikel III, Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten     Artikel III Deze wet treedt in werking met ingang van 20 november 2010. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 19 november 2010, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0028956
Artikel IV, Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten     Artikel IV Deze wet wordt aangehaald als: Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten. BWBR0028956
Artikel 1, Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2011     Artikel 1 Het tijdvak voor de subsidieverstrekking ten behoeve van sanering van verkeerslawaai als bedoeld in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai wordt vastgesteld voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011. BWBR0029049
Artikel 2, Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2011     Artikel 2 Het subsidieplafond voor het in artikel 1 vastgestelde tijdvak ten behoeve van de sanering van verkeerslawaai wordt vastgesteld op: € 18.100.000. BWBR0029049
Artikel 3, Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2011     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. BWBR0029049
Artikel 1, Regeling aanwijzing kaarten vervoer van gehandicapten in verband met gebruik trottoir en voetpad door gehandicapte bestuurders van bijzondere snorfietsen     Artikel 1 Kaarten ten behoeve van het vervoer van gehandicapten als bedoeld in artikel 5, vijfde en zesde lid, van het RVV 1990 zijn: • a. de OV-Begeleiderskaart; • b. de Valyspas; en • c. de WMO-pas. BWBR0029120
  1, 2, 3 ... 1895, 1896, 1897   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied