8.107 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 809, 810, 811   »
Artikel II, Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten     Artikel II [Wijzigt de Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten.] BWBR0028956
Artikel III, Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten     Artikel III Deze wet treedt in werking met ingang van 20 november 2010. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 19 november 2010, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0028956
Artikel IV, Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten     Artikel IV Deze wet wordt aangehaald als: Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten. BWBR0028956
Artikel 1, Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland aan de Scheepvaartinspectie     Artikel 1 De scheepvaartinspecteurs, werkzaam bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, worden ter beschikking gesteld van de dienst van de Scheepvaartinspectie voor de uitvoering en het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Schepenwet , voor zover van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. BWBR0029517
Artikel 2, Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland aan de Scheepvaartinspectie     Artikel 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland aan de Scheepvaartinspectie. BWBR0029517
Artikel 3, Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland aan de Scheepvaartinspectie     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0029517
Artikel II, Wijzigingsbesluit Arbeidstijdenbesluit vervoer (toevoeging ontheffingsmogelijkheid voor boordpersoneel helikopters)     Artikel II Ontheffingen verleend op grond van artikel 4.9:1, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van dit besluit, worden vanaf dat tijdstip gelijkgesteld met een ontheffing verleend op grond van artikel 4.9:1, eerste lid, onder a, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, zoals dat luidt na inwerkingtreding v... BWBR0028973
Artikel III, Wijzigingsbesluit Arbeidstijdenbesluit vervoer (toevoeging ontheffingsmogelijkheid voor boordpersoneel helikopters)     Artikel III Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0028973
  1, 2, 3 ... 809, 810, 811   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd