5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht     Artikel 1 De inspecteurs ILT, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015 worden aangewezen als: • a. ambtenaren als bedoeld in artikel 121c, van de Provinciewet , voor zover het toezicht het werkterrein van de Minister van Infrastructuur en Milieu betreft; • b. ambtenaren als bedoeld in artikel 121e,... BWBR0037284
Artikel 2, Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht     Artikel 2 [Wijzigt het Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport.] BWBR0037284
Artikel 3, Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht     Artikel 3 [Wijzigt het Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving.] BWBR0037284
Artikel 4, Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0037284
Artikel 5, Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht. BWBR0037284