11.173 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 1116, 1117, 1118   »
Artikel 1, Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid     Artikel 1 • 1. Bij samenloop over eenzelfde tijdvak van een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering met één of meer van de navolgende ingevolge de sociale wetgeving van één of meer andere Mogendheden toegekende uitkeringen: • a. uitkering wegens arbeidsongeschiktheid; • b. wezenuitkering; • c. ouderdomsuitke... BWBR0002861
Artikel 2, Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid     Artikel 2 • 1. Ten aanzien van een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , welke met toepassing van artikel 17 van die wet is toegekend, dan wel wegens toegenomen arbeidsongeschiktheid is herzien, geldt het bepaalde in artikel 1 , behoudens de in de volgende leden van dit artikel opgenomen bijzondere bepalingen. • 2. ... BWBR0002861
Artikel 3, Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid     Artikel 3 • 1. Bij samenloop over eenzelfde tijdvak van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, welke is toegekend op grond of mede op grond van het bepaalde in artikel 3 of artikel 4 van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering , doch zonder toepassing van artikel 12 dier wet, met één of meer vóór de dag van ingang van de arbeidsongeschiktheidsuitkering ingega... BWBR0002861
Artikel 4, Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid     Artikel 4 • 1. Indien ingevolge de voorgaande artikelen bij de vaststelling van het bedrag van de uit te betalen arbeidsongeschiktheidsuitkering twee of meer uitkeringen ingevolge de sociale wetgeving van een of meer andere Mogendheden in aanmerking moeten worden genomen, welke reeds onderling onderhevig zijn aan de werking van anticumulatiebepalingen, wordt als bedrag van de betrokken ... BWBR0002861
Artikel 5, Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid     Artikel 5 Bij samenloop over eenzelfde tijdvak van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, welke is toegekend op grond of mede op grond van het bepaalde in artikel 3 van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering met een of meer uitkeringen als bedoeld in artikel 1 onder a en/of een of meer uitkeringen als bedoeld in artikel 3 , wordt, zolang de arbeidsongeschiktheid ni... BWBR0002861
Artikel 6, Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid     Artikel 6 • 1. Wanneer krachtens een internationale regeling inzake sociale zekerheid overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering een - hierna als prorata arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te duiden - arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, waarvan het bedrag is bepaald naar de verhouding tussen enerzijds de duur van de Nederlandse verze... BWBR0002861
Artikel 7, Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid     Artikel 7 • 1. Wanneer een periodieke uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid, welke van invloed was op de hoogte van het overeenkomstig de voorgaande artikelen tot uitbetaling komende bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, is afgekocht, blijft het bedrag van de uit te betalen arbeidsongeschiktheidsuitkering vastgesteld, alsof de eerstbedoelde uitkerin... BWBR0002861
Artikel 8, Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid     Artikel 8 • 1. De bij de toepassing van de voorgaande artikelen noodzakelijke omrekening in euro van een niet in euro uitgedrukte uitkering op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid geschiedt met behulp van de door de Europese Centrale Bank geadviseerde wisselkoersen. • 2. Een wijziging in de in het eerste lid bedoelde koers beïnvloedt het op grond van de ar... BWBR0002861
Artikel 9, Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid     Artikel 9 • 1. Voor zoveel nodig in afwijking van het bepaalde in de voorgaande artikelen wordt: • a. in geval van een herziening van de daglonen, bedoeld in artikel 15 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , het laatstelijk voor de ingangsdatum van die herziening tot uitbetaling komende bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering herzien met inachtneming van ... BWBR0002861
Artikel 10, Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid     Artikel 10 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid. BWBR0002861
  1, 2, 3 ... 1116, 1117, 1118   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied