29.477 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 2946, 2947, 2948   »
Artikel 1, Besluit griffierechten burgerlijke zaken     Artikel 1 Met betrekking tot de griffierechten, verschuldigd voor de verstrekking van afschriften van en uittreksels uit vonnissen, arresten en beschikkingen als bedoeld in artikel 21, tweede lid, van de Wet griffierechten burgerlijke zaken en van afschriften van en uittreksels uit registers of andere stukken als bedoeld in artikel 838 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering , on... BWBR0028901
Artikel 2, Besluit griffierechten burgerlijke zaken     Artikel 2 • 1. De bedragen die wegens werkzaamheden, tijdverzuim en daarmede verband houdende noodzakelijke kosten, en wegens reis- en verblijfkosten toekomen aan de personen, bedoeld in artikel 26 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken , worden berekend overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 9 , 11 en 15 van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 . • 2. Van ... BWBR0028901
Artikel 3, Besluit griffierechten burgerlijke zaken     Artikel 3 • 1. Het tarief voor het onderhoud van de schuldenaar, bedoeld in artikel 597, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering , bedraagt € 11,30 per dag of gedeelte daarvan. Indien het inkomen of vermogen van de schuldeiser niet meer bedraagt dan de bedragen, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand , stelt de directeur van het hu... BWBR0028901
Artikel 4, Besluit griffierechten burgerlijke zaken     Artikel 4 [Wijzigt het Besluit boedelregister.] BWBR0028901
Artikel 5, Besluit griffierechten burgerlijke zaken     Artikel 5 [Wijzigt het Besluit curateleregister.] BWBR0028901
Artikel 6, Besluit griffierechten burgerlijke zaken     Artikel 6 [Wijzigt het Besluit gezagsregisters.] BWBR0028901
Artikel 7, Besluit griffierechten burgerlijke zaken     Artikel 7 [Wijzigt het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969.] BWBR0028901
Artikel 8, Besluit griffierechten burgerlijke zaken     Artikel 8 [Wijzigt het Besluit ex artikel 810a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.] BWBR0028901
Artikel 9, Besluit griffierechten burgerlijke zaken     Artikel 9 [Wijzigt het Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij 1964.] BWBR0028901
Artikel 10, Besluit griffierechten burgerlijke zaken     Artikel 10 Het Besluit tarieven in burgerlijke zaken wordt ingetrokken. BWBR0028901
  1, 2, 3 ... 2946, 2947, 2948   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied