3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg     Artikel I [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0007277
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg     Artikel II • 1. Totdat de commissie, bedoeld in het besluit van Onze Minister van 28 april 1989, houdende wijziging Instellingsbeschikking Commissie Zonering Buitenlandse Luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg ( Stcrt . 91 en 96), anders besluit: • a. wordt zij geacht de commissie te zijn, bedoeld in artikel 15 van het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen N... BWBR0007277
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg     Artikel III • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. • 2. Artikel I, onderdelen A en B, onder 4 , werkt terug tot en met 19 maart 1993. BWBR0007277