2.348 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 233, 234, 235   »
Artikel 1, Instellingsbesluit baten-lastendienst Agentschap SZW     Artikel 1 • 1. Aan het Agentschap SZW te 's-Gravenhage wordt de status van baten-lastendienst als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, verleend. • 2. De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: baten-lastendienst Agentschap SZW. BWBR0014401
Artikel 2, Instellingsbesluit baten-lastendienst Agentschap SZW     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. BWBR0014401
Artikel 3, Instellingsbesluit baten-lastendienst Agentschap SZW     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Agentschap SZW. BWBR0014401
Artikel 1, Instellingsbesluit agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg     Artikel 1 • 1. Aan het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg wordt de status van agentschap, als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 , verleend. • 2. De tenaamstelling van het agentschap komt te luiden: agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg. BWBR0014461
Artikel 2, Instellingsbesluit agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. BWBR0014461
Artikel 3, Instellingsbesluit agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg. BWBR0014461
1. De Opiumwet en opiumwetontheffingen, Beleidsregels opiumwetontheffingen     De Opiumwet en opiumwetontheffingen 1. De Opiumwet en opiumwetontheffingen De Opiumwet verbiedt het binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen, telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben en vervaardigen van substanties die onder het regime van lijst I of lijst II van de wet vallen (opiumwetmiddelen). Slechts apothekers, artsen, tandartsen en dierenartsen mogen zo... BWBR0014570
2. Het aanvragen van opiumwetontheffingen, Beleidsregels opiumwetontheffingen     Het aanvragen van opiumwetontheffingen 2. Het aanvragen van opiumwetontheffingen Er wordt onderscheid gemaakt tussen aanvragen voor een Opiumwetontheffing met betrekking tot cannabis, cannabishars of de preparaten daarvan enerzijds en andere aanvragen anderzijds. Aanvragen voor een opiumwetontheffing met betrekking tot cannabis, cannabishars of de preparaten daarvan worden behandeld door het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), da... BWBR0014570
3. Doeleinden waarvoor een opiumwetontheffing kan worden verleend, Beleidsregels opiumwetontheffingen     Doeleinden waarvoor een opiumwetontheffing kan worden verleend 3. Doeleinden waarvoor een opiumwetontheffing kan worden verleend Artikel 8 van de Opiumwet bepaalt wanneer een ontheffing kan worden verleend. Dat kan indien de aanvrager heeft aangetoond: • a. dat daarmee het belang van de volksgezondheid of dat van de gezondheid van dieren wordt gediend (artikel 8, eerste lid, onderdeel a); • b. dat hij de ontheffing nodig heeft voor het verric... BWBR0014570
4. Criteria verbonden aan de genoemde doeleinden, Beleidsregels opiumwetontheffingen     Criteria verbonden aan de genoemde doeleinden 4. Criteria verbonden aan de genoemde doeleinden De criteria die worden gehanteerd bij de beslissing op een aanvraag voor een ontheffing zijn de volgende. BWBR0014570
  1, 2, 3 ... 233, 234, 235   »