2.142 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 213, 214, 215   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] De artikelen 7, eerste lid en artikel 8 van het Besluit van 28 januari 1993, houdende regels inzake de handel, het niet-financiële dienstverkeer en de luchtvaart met Servië en Montenegro (Sanctiebesluit Servië en Montenegro 1992, Stb. 1993, 64), worden buiten werking gesteld voor zover het de burgerluchtvaart van en naar Belgrado betreft, uitsl... BWBR0006993
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] Artikel 6a van het Besluit van 28 januari 1993, houdende regels inzake de handel het niet-financiële dienstverkeer en de luchtvaart met Servië en Montenegro (Sanctiebesluit Servië en Montenegro 1992), wordt buiten werking gesteld voor zover het betreft veerdiensten tussen Bar in de ‘Federale Republiek Joegoslavië’ (Servië en Montenegro) e... BWBR0006993
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] Deze regeling kan worden aangehaald als Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994. BWBR0006993
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met toelichting worden geplaatst in de Staatscourant. BWBR0006993
Artikel 1, Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994     Artikel 1 Voor de toepassing van deze wet wordt onder Onze Minister, motorrijtuig, kenteken, kentekenbewijs, keuringsbewijs en rijbewijs verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wegenverkeerswet, onderscheidenlijk in de Wegenverkeerswet 1994 . BWBR0007022
Artikel 2, Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994     Artikel 2 [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0007022
Artikel 3, Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994     Artikel 3 [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0007022
Artikel 4, Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994     Artikel 4 [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0007022
Artikel 5, Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994     Artikel 5 [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0007022
Artikel 6, Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994     Artikel 6 [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0007022
  1, 2, 3 ... 213, 214, 215   »