4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Machtigingsbesluit Commissie AOM     Artikel 1 De Subcommissie Ontheffingen Structuurwet is gemachtigd namens de Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap advies uit te brengen over verzoeken om ontheffing als bedoeld in de artikelen 63d, tweede lid , 156 en 266 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek . BWBR0025676
Artikel 2, Machtigingsbesluit Commissie AOM     Artikel 2 De machtiging, bedoeld in artikel 1 , is niet van toepassing indien de Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap besluit dat het advies door de commissie zelf zal worden uitgebracht. BWBR0025676
Artikel 3, Machtigingsbesluit Commissie AOM     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst. BWBR0025676
Artikel 4, Machtigingsbesluit Commissie AOM     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Machtigingsbesluit Commissie AOM BWBR0025676

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling