684 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 67, 68, 69   »
Artikel 1, Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2008     Artikel 1 Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 . BWBR0023304
Artikel 2, Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2008     Artikel 2 a. voor vleesrassen kippen € 0,00038 per ingelegd broedei, b. voor eenden € 0,00010 per ingelegd broedei, c. voor kalkoenen € 0,00221 per ingelegd broedei. • 1. De ondernemer die in het kalenderjaar 2008 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, o... BWBR0023304
Artikel 3, Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2008     Artikel 3 a. voor vleesrassen kippen € 0,00472 per eendagskuiken in geval van grootmoederdieren, b. voor vleesrassen kippen € 0,0065 per eendagskuiken in geval van moederdieren, c. voor kalkoenen € 0,03682 per eendagskuiken in geval van moederdieren. • 1. De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren of ... BWBR0023304
Artikel 4, Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2008     Artikel 4 • 1. De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2008 gehouden grootmoederdieren of moederdieren. • 2. Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt: • 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een groot... BWBR0023304
Artikel 5, Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2008     Artikel 5 De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2008 opgezette vleeskuikens tegen een tarief van € 0,00108 per opgezet vleeskuiken. BWBR0023304
Artikel 6, Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2008     Artikel 6 De ondernemer die eenden houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2008 afgeleverde eenden tegen een tarief van € 0,00003 per kilogram afgeleverd levend gewicht. BWBR0023304
Artikel 7, Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2008     Artikel 7 De ondernemer die vleeskalkoenen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2008 opgezette vleeskalkoenen tegen een tarief van € 0,011 per vleeskalkoen. BWBR0023304
Artikel 8, Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2008     Artikel 8 • 1. De ondernemer die pluimvee slacht is aan het productschap over het geslacht gewicht van het door hem in het kalenderjaar 2008 geslachte pluimvee een heffing verschuldigd. • 2. Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt: • a. voor oude kippen en hanen € 0,00111 per kilogram geslacht gewicht, • b. voor vleeskuikens, niet zijnde oud... BWBR0023304
Artikel 9, Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2008     Artikel 9 • 1. De ondernemer die in het kalenderjaar 2008 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een heffing verschuldigd. • 2. Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt v... BWBR0023304
Artikel 10, Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2008     Artikel 10 • 1. De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren, moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap een heffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2008 geplaatste eendagskuikens. • 2. Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt: • a. voor legrassen kippen ingev... BWBR0023304
  1, 2, 3 ... 67, 68, 69   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling