389 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 37, 38, 39   »
Artikel 1, Wet verplaatsing bevolking     Artikel 1 Deze wet begrijpt onder: verplaatsing van bevolking: de gehele of gedeeltelijke ontruiming van een gebied en de daaruit voortvloeiende afvoer, huisvesting en verzorging van bevolking en de daarmede samenhangende registratie, alsmede de voorbereidingen hiertoe; Onze Ministers: Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie gezamenlijk. BWBR0002097
Artikel 2, Wet verplaatsing bevolking     Artikel 2 • 1. Onverminderd de artikelen 7, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden kunnen, ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken, bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, de artikelen 2a , 2b , 2c , 2e , 3 , 4 , 5, eerste lid , 6 , 7, eerste lid , en 8, eerste lid , g... BWBR0002097
Artikel 2a [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet verplaatsing bevolking     Artikel 2a [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Red: Dit artikel is nog niet in werking getreden; ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken kan bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, dit artikel in werking treden.] Onze Ministers kunnen verplaatsing van de bevolking gelasten in het belang van haar veiligheid, van de instandhouding va... BWBR0002097
Artikel 2b [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet verplaatsing bevolking     Artikel 2b [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Red: Dit artikel is nog niet in werking getreden; ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken kan bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, dit artikel in werking treden.] Onze Commissaris in de provincie of de burgemeester kunnen krachtens een algemene of bijzondere machtiging van Onze Mini... BWBR0002097
Artikel 2c [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet verplaatsing bevolking     Artikel 2c [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Red: Dit artikel is nog niet in werking getreden; ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken kan bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, dit artikel in werking treden.] Deze wet is tevens van toepassing op volksverplaatsingen op grote schaal, welke niet het gevolg zijn van een last tot ve... BWBR0002097
Artikel 2d, Wet verplaatsing bevolking     Artikel 2d Indien artikel 2a of 2b wordt toegepast in geval van rampen, alsmede van dreigend gevaar voor het ontstaan daarvan, treedt Onze Minister van Binnenlandse Zaken in de bevoegdheden, welke deze wet aan Onze Ministers toekent. BWBR0002097
Artikel 2e [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet verplaatsing bevolking     Artikel 2e [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Red: Dit artikel is nog niet in werking getreden; ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken kan bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, dit artikel in werking treden.] Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorlopige voorzieningen worden getroffen, welke naar Ons oordeel in verband m... BWBR0002097
Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet verplaatsing bevolking     Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Red: Dit artikel is nog niet in werking getreden; ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken kan bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, dit artikel in werking treden.] • 1. Onze Ministers, en indien deze de verplaatsing van bevolking gelasten, Onze Commissaris in de provincie en de... BWBR0002097
Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet verplaatsing bevolking     Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Red: Dit artikel is nog niet in werking getreden; ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken kan bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, dit artikel in werking treden.] • 1. De burgemeester is, voorzover uit deze wet niet het tegendeel blijkt, in zijn gemeente belast met de uitvoeri... BWBR0002097
Artikel 5, Wet verplaatsing bevolking     Artikel 5 • 1. [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden; ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken kan bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, dit lid in werking treden.] De burgemeester kan in zijn gemeente met betrekking tot de verplaatsing van bevolking bij verordening gedragsregels en andere voorschriften vaststellen. Hij kan in bij... BWBR0002097
  1, 2, 3 ... 37, 38, 39   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling