92 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »
Artikel 1, Uitvoeringsregeling Topper 2005     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen. BWBR0017694
Artikel 2, Uitvoeringsregeling Topper 2005     Artikel 2 Het in artikel 3, tweede lid, van het besluit bedoelde maximale subsidiebedrag wordt vastgesteld op € 2.500.000. BWBR0017694
Artikel 3, Uitvoeringsregeling Topper 2005     Artikel 3 Het subsidieplafond voor het in 2005 verlenen van subsidies op grond van het besluit wordt vastgesteld op € 19.600.000. BWBR0017694
Artikel 4, Uitvoeringsregeling Topper 2005     Artikel 4 • 1. Het formulier, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het besluit , is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1 . • 2. Het formulier, bedoeld in artikel 12, vijfde lid, van het besluit , is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2 . • 3. Het formulier, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van het besluit , is opgenom... BWBR0017694
Artikel 5, Uitvoeringsregeling Topper 2005     Artikel 5 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0017694
Artikel 6, Uitvoeringsregeling Topper 2005     Artikel 6 Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Topper 2005. BWBR0017694
Artikel 1, Besluit verhoging grenzen waarborgen gouden en zilveren voorwerpen     Artikel 1 De verplichting tot waarborging, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet , geldt niet voor: • a. gouden werken, waarvan de totale massa aan goud minder dan 1 gram bedraagt; • b. zilveren werken, waarvan de totale massa aan zilver minder dan 8 gram bedraagt. BWBR0018841
Artikel 2, Besluit verhoging grenzen waarborgen gouden en zilveren voorwerpen     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0018841
Artikel 1, Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie ondernemerschap en onderwijs     Artikel 1 • 1. De voorzitter van de Adviescommissie ondernemerschap en onderwijs ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00. • 2. De andere leden van de Adviescommissie ondernemerschap en onderwijs ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00. BWBR0021275
Artikel 2, Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie ondernemerschap en onderwijs     Artikel 2 Voor voorbereidende werkzaamheden in het kader van de Adviescommissie ondernemerschap en onderwijs, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangen alle leden een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 , en op een beoordelingstijd van: • ... BWBR0021275
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie