2.538 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 252, 253, 254   »
Artikel 1, Vaststelling model-formulieren verlof tot begraving/verbranding en ontleding van een lijk     Artikel 1 • 1. Het model van het schriftelijk verlof, bedoeld in artikel 11 van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 1991, 133), luidt als in bijlage I van dit besluit is aangegeven. • 2. Het model van het schriftelijk verlof, bedoeld in artikel 68 van de Wet op de lijkbezorging , luidt als in bijlage II van dit besluit is aangegeven. BWBR0005070
Artikel 2, Vaststelling model-formulieren verlof tot begraving/verbranding en ontleding van een lijk     Artikel 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1991. BWBR0005070
Artikel I, Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. betreffende vakantie     Artikel I [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0005128
Artikel II, Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. betreffende vakantie     Artikel II [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0005128
Artikel III, Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. betreffende vakantie     Artikel III [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0005128
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. betreffende vakantie     Artikel IV [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0005128
Artikel V, Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. betreffende vakantie     Artikel V [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0005128
Artikel I, Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (2)     Artikel I [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0005466
Artikel II, Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (2)     Artikel II • 1. Voor de toepassing van het bij artikel I, onderdeel A , van dit besluit ingevoerde artikel 17, vierde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 , wordt voor de ambtenaar die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit de leeftijd van 55 jaar al heeft bereikt de in dat lid bedoelde toelage, vastgesteld op het bedrag dat de ambtenaar over... BWBR0005466
Artikel III, Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (2)     Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt voor wat betreft onderdeel C van artikel I terug tot en met 1 oktober 1991. BWBR0005466
  1, 2, 3 ... 252, 253, 254   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied