416 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 40, 41, 42   »
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen     Artikel I [Wijzigt het Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.] BWBR0014920
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen     Artikel II Artikel 1, onderdeel d, van het Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen zoals dat door dit Besluit komt te luiden, is niet van toepassing op wetenschappelijk onderzoek met geslachtscellen waarvan het onderzoeksprotocol vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit bij de ingevolge de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen b... BWBR0014920
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen     Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0014920
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 enz, in verband met inwerkingtreding Wet inkomstenbelasting 2001     Artikel I [Wijzigt het Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945.] BWBR0014929
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 enz, in verband met inwerkingtreding Wet inkomstenbelasting 2001     Artikel II [Wijzigt het Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.] BWBR0014929
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 enz, in verband met inwerkingtreding Wet inkomstenbelasting 2001     Artikel III De definitieve vaststelling van de inkomsten, bedoeld in artikel 12 van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en artikel 11 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers , tot en met het jaar 2000 geschiedt met toepassing van de koninklijke besluiten van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Stb.... BWBR0014929
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 enz, in verband met inwerkingtreding Wet inkomstenbelasting 2001     Artikel IV Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001. BWBR0014929
Artikel 1, Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting     Artikel 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. BWBR0015455
Artikel 2, Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting     Artikel 2 De medische gegevens, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet zijn: • a. gegevens over aandoeningen die ten tijde van de terbeschikkingstelling van zaad- of eicellen door de donor zijn genoemd, voor zover deze gegevens van belang kunnen zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind; • b. de resultaten van een uitgebreide bloedgroeptypering, zoals deze ... BWBR0015455
Artikel 3, Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting     Artikel 3 • 1. De fysieke kenmerken, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, van de wet zijn: • a. lichaamslengte; • b. gewicht; • c. huidskleur; • d. kleur van de ogen; • e. haarkleur en type haar. • 2. De opleiding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, van de wet betreft: opleidingen of studies die op het tijdstip van de t... BWBR0015455
  1, 2, 3 ... 40, 41, 42   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie