2.699 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 268, 269, 270   »
Artikel 1, Instellingsbesluit baten-lastendienst Inspectie Verkeer en Waterstaat     Artikel 1 • 1. Aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat te ’s-Gravenhage wordt de status van baten-lastendienst als bedoeld in artikel 10, eerste lid van de Comptabiliteitswet , verleend. • 2. De tenaamstelling van het agentschap komt te luiden: Baten-lastendienst Inspectie Verkeer en Waterstaat BWBR0021856
Artikel 2, Instellingsbesluit baten-lastendienst Inspectie Verkeer en Waterstaat     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. BWBR0021856
Artikel 3, Instellingsbesluit baten-lastendienst Inspectie Verkeer en Waterstaat     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Inspectie Verkeer en Waterstaat BWBR0021856
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen, enz. (implementatie richtlijnen 2004/49/EG, 2004/50/EG en 2001/16/EG)     Artikel I [Wijzigt het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen.] BWBR0021858
Artikel VI, Wijzigingsbesluit Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen, enz. (implementatie richtlijnen 2004/49/EG, 2004/50/EG en 2001/16/EG)     Artikel VI • 1. Onze Minister brengt ambtshalve de inzetcertificaten die hij voor de inwerkingtreding van dit besluit heeft verleend, binnen drie jaren in overeenstemming met het Besluit keuring spoorvoertuigen zoals dat luidt na de inwerkingtreding van het onderhavige besluit. • 2. Het Besluit keuring spoorvoertuigen zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit ... BWBR0021858
Artikel VII, Wijzigingsbesluit Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen, enz. (implementatie richtlijnen 2004/49/EG, 2004/50/EG en 2001/16/EG)     Artikel VII De Regeling veiligheidsattest hoofdspoorwegen berust na de inwerkingtreding van dit besluit op artikel 16, eerste en tweede lid, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen . BWBR0021858
  1, 2, 3 ... 268, 269, 270   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied