204 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 19, 20, 21   »
Artikel 1, Heffingsverordening o. en o.-fonds (PVV) 2004     Artikel 1 • 1. Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 . • 2. In afwijking van artikel 1, onder 9, van de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de p... BWBR0015761
Artikel 2, Heffingsverordening o. en o.-fonds (PVV) 2004     Artikel 2 • 1. Op de voet van het bepaalde in artikel 2 van de Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004 is voor het o. en o.-fonds een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief: • 2. De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt niet opgelegd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat: • a. de periode ... BWBR0015761
Artikel 3, Heffingsverordening o. en o.-fonds (PVV) 2004     Artikel 3 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004. BWBR0015761
Artikel 4, Heffingsverordening o. en o.-fonds (PVV) 2004     Artikel 4 Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening o. en o.-fonds (PVV) 2004. BWBR0015761
Artikel 1, Heffingsverordening runderfonds (PVV) 2004     Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 . BWBR0015762
Artikel 2, Heffingsverordening runderfonds (PVV) 2004     Artikel 2 • 1. Op de voet van het bepaalde in artikel 2 van de Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004 is voor het runderfonds een heffing verschuldigd op runderen van € 3,17 per rund. • 2. De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt niet opgelegd voor een dier, ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat de periode tussen het ... BWBR0015762
Artikel 3, Heffingsverordening runderfonds (PVV) 2004     Artikel 3 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004. BWBR0015762
Artikel 4, Heffingsverordening runderfonds (PVV) 2004     Artikel 4 Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening runderfonds (PVV) 2004. BWBR0015762
Artikel 1, Heffingsverordening promotiefonds (vlees) (PVV) 2004     Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 . BWBR0015763
Artikel 2, Heffingsverordening promotiefonds (vlees) (PVV) 2004     Artikel 2 • 1. Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift, en op de voet van het bepaalde in artikel 2, van de Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004 , is de ondernemer, die in het jaar 2004 een of meer dieren slacht of doet slachten aan het productschap ten behoeve van de dekking van uitgaven met betrekking tot vleespromotie voor het pr... BWBR0015763
  1, 2, 3 ... 19, 20, 21   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling