7 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Beleidsregel Opheffing terugwerkende kracht Hoofdstuk 4 WTOS     Artikel 1 In afwijking van artikel 4.10, tweede lid, WTOS kan de tegemoetkoming ingevolge hoofdstuk 4 WTOS worden toegekend met terugwerkende kracht tot en met de eerste dag van het desbetreffende schooljaar. De overige bepalingen van de WTOS blijven onverkort van toepassing. BWBR0024632
Artikel 2, Beleidsregel Opheffing terugwerkende kracht Hoofdstuk 4 WTOS     Artikel 2 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze beleidsregel is geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2008. BWBR0024632
Artikel 1. Begripsbepalingen, Beleidsregel Educatieve master en verlenging studiefanciering     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: • – WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000 • – WHW: Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek • – Educatieve masteropleiding: een opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in vakken van voortgezet onderwijs als bedoeld in art. 7.4a, derde lid, WHW . BWBR0018675
Artikel 2. Doelgroep, Beleidsregel Educatieve master en verlenging studiefanciering     Doelgroep Artikel 2. Doelgroep Deze beleidsregel is van toepassing op de student, die een educatieve masteropleiding volgt en reeds in het bezit is van het afsluitend diploma van een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.4a WHW . BWBR0018675
Artikel 3. Het verzoek, Beleidsregel Educatieve master en verlenging studiefanciering     Het verzoek Artikel 3. Het verzoek De student bedoeld in artikel 2 kan op verzoek in aanmerking komen voor een verlenging van de prestatiebeurs van maximaal 12 maanden. BWBR0018675
Artikel 4. Reikwijdte, Beleidsregel Educatieve master en verlenging studiefanciering     Reikwijdte Artikel 4. Reikwijdte Deze beleidsregel is niet van toepassing op studenten, die reeds een opleiding hebben gevolgd als bedoeld in artikel 7.4a, derde lid, WHW , als bedoeld in artikel 7.4b, tweede lid, WHW voor zover opleidend tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in algemene vakken, dan wel als bedoeld in 16.10 WHW en daarvoor in aanmerking zijn gekomen voor studiefin... BWBR0018675
Artikel 5. Bekendmaking, Beleidsregel Educatieve master en verlenging studiefanciering     Bekendmaking Artikel 5. Bekendmaking Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2005. BWBR0018675

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling