15 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2009     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. secretaris: secretaris van de Bestuurskamer; • b. verordening: Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2009 . BWBR0025468
Artikel 2, Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2009     Artikel 2 • 1. De secretaris kan namens de Bestuurskamer besluiten nemen op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening . • 2. De secretaris kan ondermandaat verlenen. BWBR0025468
Artikel 3, Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2009     Artikel 3 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. BWBR0025468
Artikel 4, Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2009     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de verordening in werking treedt. BWBR0025468
Artikel 5, Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2009     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2009. BWBR0025468
Artikel 1, Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2011     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. secretaris: secretaris van de Bestuurskamer; • b. verordening: Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2011 . BWBR0029489
Artikel 2, Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2011     Artikel 2 • 1. De secretaris kan namens de Bestuurskamer besluiten nemen op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening . • 2. De secretaris kan ondermandaat verlenen. BWBR0029489
Artikel 3, Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2011     Artikel 3 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. BWBR0029489
Artikel 4, Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2011     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de verordening in werking treedt. BWBR0029489
Artikel 5, Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2011     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2011. BWBR0029489
  1, 2   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling