1.355 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 134, 135, 136   »
ARTIKEL I, Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet     ARTIKEL I [Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989.] BWBR0008191
ARTIKEL II, Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet     ARTIKEL II [Wijzigt het Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten.] BWBR0008191
ARTIKEL III, Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet     ARTIKEL III [Wijzigt het Besluit vrijwillige verzekering AOW, AWW en AAW.] BWBR0008191
ARTIKEL VI, Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet     ARTIKEL VI [Wijzigt het Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering.] BWBR0008191
ARTIKEL VII, Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet     ARTIKEL VII [Wijzigt het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet.] BWBR0008191
ARTIKEL VIII, Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet     ARTIKEL VIII [Wijzigt het Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.] BWBR0008191
ARTIKEL IX, Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet     ARTIKEL IX [Wijzigt het Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940–1945.] BWBR0008191
ARTIKEL X, Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet     ARTIKEL X [Wijzigt het Besluit gewetensbezwaren militaire dienst.] BWBR0008191
  1, 2, 3 ... 134, 135, 136   »