3.574 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 356, 357, 358   »
Artikel 1, Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen eilandbelastingen BES     Artikel 1 • 1. Van de volgende eilandbelastingen wordt in de artikelen 2 en 3 vrijstelling verleend: • a. de grondbelasting; • b. de motorrijtuigenbelasting; • c. de hondenbelasting; • d. de reclamebelasting; • e. de precariobelasting. • 2. Een vrijstelling van een belasting, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, wordt uitsluitend verl... BWBR0029055
Artikel 2, Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen eilandbelastingen BES     Artikel 2 • 1. Een vrijstelling van een belasting, genoemd in artikel 1, eerste lid , ten behoeve van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging, wordt uitsluitend verleend voor zover die belasting betrekking heeft op belastbare feiten die zich voordoen in het kader van de officiële werkzaamheden van die diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging. • 2. Onder de offi... BWBR0029055
Artikel 3, Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen eilandbelastingen BES     Artikel 3 • 1. Van de in artikel 1, eerste lid , genoemde belastingen zijn vrijgesteld de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van andere mogendheden en hun hoofden, mits zij geen Nederlander zijn en zij niet duurzaam verblijf houden in het Koninkrijk. Honoraire consuls genieten deze vrijstellingen niet. • 2. Van de in artikel 1, eerste lid, onderdelen b tot en m... BWBR0029055
Artikel 4, Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen eilandbelastingen BES     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop hoofdstuk IV van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in werking treedt. BWBR0029055
Artikel 5, Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen eilandbelastingen BES     Artikel 5 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen eilandbelastingen BES. BWBR0029055
1. Inleiding, Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs     Inleiding 1. Inleiding De arbeidsverhouding van een stagiair is onder omstandigheden een (fictieve) dienstbetrekking. In dergelijke gevallen moet de stageverlener als inhoudingsplichtige een of meer loonheffingen inhouden. Dit besluit gaat in op de algemene heffingsaspecten met betrekking tot inkomsten van stagiairs. Hierbij komt onder meer de situatie aan de orde waarin een stagevergoeding niet ten goed... BWBR0029134
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen, Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs     1. Gebruikte begrippen en afkortingen 1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen De in de begripsomschrijvingen cursief opgenomen begrippen zijn later zelf omschreven. BWBR0029134
2.1. Wettelijke regeling, Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs     1. Wettelijke regeling 2.1. Wettelijke regeling De arbeidsverhoudingen met stagiairs zijn in drie groepen te verdelen. • – de ‘echte’ (civielrechtelijke of publiekrechtelijke) dienstbetrekking; • – de fictieve dienstbetrekking; • – geen (fictieve) dienstbetrekking. Deze groepen licht ik hierna toe. BWBR0029134
2.1.1. de ‘echte’ (civielrechtelijke of publiekrechtelijke) dienstbetrekking, Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs     1.1. de ‘echte’ (civielrechtelijke of publiekrechtelijke) dienstbetrekking 2.1.1. de ‘echte’ (civielrechtelijke of publiekrechtelijke) dienstbetrekking Een stageverhouding kan deel uitmaken van een ‘echte’ civiel- of publiekrechtelijke dienstbetrekking (zie artikel 2 van de Wet LB ). Voorbeeld: Een werknemer volgt binnen zijn dienstverband een cursus en voert in het kader van die cursus praktijkopdrachten (stage-opdrachten) uit bij de werkgever waar hij in ... BWBR0029134
  1, 2, 3 ... 356, 357, 358   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling