247 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 18-04-2004], Zuivelverordening Heffing gezondheidszorg voor runderen 2003     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 18-04-2004] In deze verordening wordt verstaan onder: melk : in Nederland gewonnen melk; ontvanger van melk : de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van één of meer melkveehouders en terzake betalingen aan de desbetreffende melkveehouders verricht. BWBR0014233
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 18-04-2004], Zuivelverordening Heffing gezondheidszorg voor runderen 2003     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 18-04-2004] Melkveehouders zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de gezondheidszorg voor runderen en het fonds dierziektebestrijding runderen PZ-PVV aan het productschap een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van melk geleverde hoeveelheden melk van € 0,11 per 100 kg melk. De inning en afd... BWBR0014233
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 18-04-2004], Zuivelverordening Heffing gezondheidszorg voor runderen 2003     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 18-04-2004] Met het oog op de inning en afdracht van de in artikel 2 bedoelde heffing zijn de ontvangers van melk aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hen van melkveehouders ontvangen hoeveelheden melk van € 0,11 per 100 kg melk. BWBR0014233
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 18-04-2004], Zuivelverordening Heffing gezondheidszorg voor runderen 2003     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 18-04-2004] Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderij-zuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde afgeleverde boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de gezondheidszorg voor runderen en het fonds ... BWBR0014233
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 18-04-2004], Zuivelverordening Heffing gezondheidszorg voor runderen 2003     Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 18-04-2004] Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003. BWBR0014233
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 18-04-2004], Zuivelverordening Heffing gezondheidszorg voor runderen 2003     Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 18-04-2004] Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Heffing gezondheidszorg voor runderen 2003. BWBR0014233
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004], Zuivelverordening Heffing afzetbevordering zuivel 2003     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004] • 1. Ondernemers van zuivelfabrieken zijn aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden melk met een vetgehalte van meer dan 0,1% in eenheden groter dan 1 liter een heffing verschuldigd van € 0,09 per 100 kg melk. • 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn de ondernemers van zuivelfabrieken • a. de daar... BWBR0014239
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004], Zuivelverordening Heffing afzetbevordering zuivel 2003     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004] Ondernemers van zuivelfabrieken zijn over de door hen gewonnen en tot boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten of kaas verwerkte melk een heffing verschuldigd van € 0,09 per 100 kg melk. BWBR0014239
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004], Zuivelverordening Heffing afzetbevordering zuivel 2003     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004] Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003. BWBR0014239
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004], Zuivelverordening Heffing afzetbevordering zuivel 2003     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004] Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Heffing afzetbevordering zuivel 2003. BWBR0014239
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling