2.454 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 244, 245, 246   »
Artikel 1, Besluit toekenning standaard aan de politie     Artikel 1 De politie voert een standaard, bestaande uit een standaarddoek en een standaardstok. BWBR0036497
Artikel 2, Besluit toekenning standaard aan de politie     Artikel 2 • 1. Het standaarddoek van de politie is een vierkant doek van oranje zijde, omzoomd met gouden franje. De lengte en de breedte van het standaarddoek zijn vijftig centimeter. • 2. Op de voorzijde is in het midden het gestileerde monogram WA in goud geborduurd met daarboven de koningskroon in de kleuren van het Koninklijk wapen. Onder het monogram WA is in goud geborduur... BWBR0036497
Artikel 3, Besluit toekenning standaard aan de politie     Artikel 3 • 1. De standaardstok is een zwart gelakte stok, lang tweehonderd centimeter, met aan de onderzijde een geelmetalen stokeinde in de vorm van een geelmetalen bus. • 2. In het midden van de stok is een geelmetalen bus aangebracht om de stok in twee delen uiteen te kunnen nemen. • 3. Het gedeelte van de stok dat boven in de broeking van de standaard komt, bestaat ui... BWBR0036497
Artikel 4, Besluit toekenning standaard aan de politie     Artikel 4 Om de zwarte bus in de eikenkrans is een koord, in de kleuren donkerblauw en goud, geknoopt, de knoop in het midden; de beide einden worden bijeengehouden door een horizontale goudkleurige schuifpassant. Aan de uiteinden is het koord voorzien van een standaardkwast, gevlochten van gouddraad, met losse bouillons in goudkleur. De kern van de kwasten is uitgevoerd met donkerblauwe torsades. BWBR0036497
Artikel 5, Besluit toekenning standaard aan de politie     Artikel 5 Het standaarddoek is met een broeking van oranje zijde om de standaardstok geschoven. BWBR0036497
Artikel 6, Besluit toekenning standaard aan de politie     Artikel 6 De voor de krijgsmacht geldende richtlijnen en instructies met betrekking tot het voeren van de standaard, met betrekking tot het ceremonieel en het protocol, zoals onder meer opgenomen in de defensiepublicaties DP 20-10 (ceremonieel en protocol), DP 20-20 (exercitie) en DP 20-30 (vaandels en standaarden), worden overeenkomstig toegepast en uitgevoerd. BWBR0036497
Artikel 7, Besluit toekenning standaard aan de politie     Artikel 7 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0036497
Artikel 1, Besluit vergoedingen bijzondere rechters BES     Artikel 1 De hoogte van de vergoeding die wordt toegekend aan bijzondere rechters, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet administratieve rechtspraak BES , is gelijk aan de hoogte van de vergoeding die wordt toegekend aan een rechter-plaatsvervanger in eerste aanleg op grond van artikel 10, derde lid, van het Rijksbesluit rechtspositie Gemeenschappelijk Hof van Justitie . BWBR0036509
Artikel 2, Besluit vergoedingen bijzondere rechters BES     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010. BWBR0036509
Artikel 1, Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand     Artikel 1 • 1. Bij de inrichting en het gebruik van de in artikel 18b, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde systemen van gegevensverwerking worden de in de bijlage opgenomen open standaarden toegepast inzake de informatieveiligheid, de toegankelijkheid, digitale documentformaten en de bevraging van basisgegevens die behoren tot de wettelijk vastgestelde b... BWBR0036618
  1, 2, 3 ... 244, 245, 246   »