67 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »
Artikel 1, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, november 2007     Artikel 1 Voor woningen en voor woongebouwen met een bijzonder karakter, waarvoor een jaarlijkse bijdrage en een bijdrage ineens dan wel een bijdrage ineens op voet van de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, de Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986, of de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 werden verstrekt, bedraag... BWBR0022883
Artikel 2, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, november 2007     Artikel 2 Voor de bepaling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage op voet van de berekeningsmethodiek conform de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988, met betrekking tot welk de gemeente de datum, bedoeld in artikel 31, onderdeel i. van die regeling, stelt op 16 november 2007, doch niet later dan 15 december 2007 bedraagt het gemiddelde verschil, bedoeld in artikel ... BWBR0022883
Artikel 3, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, november 2007     Artikel 3 Voor de woningen, ten aanzien waarvan de toelatingsbeschikking voor 1 januari 1992 is afgegeven en waarvan in het tijdvak aanvangende met 16 november 2007 en eindigende met 15 december 2007 de notariële akte tot levering, bedoeld in artikel 89, boek 3, van het Burgerlijk Wetboek , is verleden, bedraagt het rentepercentage dat voor de toepassing van artikel 17, tweede lid, van d... BWBR0022883
Artikel 4, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, november 2007     Artikel 4 Het in artikel 28b van de Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987 bedoelde opslagpercentage is gelijk aan het in artikel 2 van deze beschikking genoemde percentage en is geldig voor de genoemde periode. BWBR0022883
Artikel 1, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, december 2007     Artikel 1 Voor woningen en voor woongebouwen met een bijzonder karakter, waarvoor een jaarlijkse bijdrage en een bijdrage ineens dan wel een bijdrage ineens op voet van de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, de Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986, of de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 werden verstrekt, bedraag... BWBR0023152
Artikel 2, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, december 2007     Artikel 2 Voor de bepaling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage op voet van de berekeningsmethodiek conform de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988, met betrekking tot welk de gemeente de datum, bedoeld in artikel 31, onderdeel i. van die regeling, stelt op 16 december 2007, doch niet later dan 15 januari 2008 bedraagt het gemiddelde verschil, bedoeld in artikel 57... BWBR0023152
Artikel 3, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, december 2007     Artikel 3 Voor de woningen, ten aanzien waarvan de toelatingsbeschikking voor 1 januari 1992 is afgegeven en waarvan in het tijdvak aanvangende met 16 december 2007 en eindigende met 15 januari 2008 de notariële akte tot levering, bedoeld in artikel 89, boek 3, van het Burgerlijk Wetboek , is verleden, bedraagt het rentepercentage dat voor de toepassing van artikel 17, tweede lid, van de... BWBR0023152
Artikel 4, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, december 2007     Artikel 4 Het in artikel 28b van de Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987 bedoelde opslagpercentage is gelijk aan het in artikel 2 van deze beschikking genoemde percentage en is geldig voor de genoemde periode. BWBR0023152
Artikel 1, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, april 2008     Artikel 1 Voor woningen en voor woongebouwen met een bijzonder karakter, waarvoor een jaarlijkse bijdrage en een bijdrage ineens dan wel een bijdrage ineens op voet van de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, de Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986, of de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 werden verstrekt, bedraag... BWBR0023818
Artikel 2, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, april 2008     Artikel 2 Voor de bepaling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage op voet van de berekeningsmethodiek conform de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988, met betrekking tot welk de gemeente de datum, bedoeld in artikel 31, onderdeel i. van die regeling, stelt op 16 april 2008, doch niet later dan 15 mei 2008 bedraagt het gemiddelde verschil, bedoeld in artikel 57, eers... BWBR0023818
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie