317 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 30, 31, 32   »
Artikel 1, Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. uitvoeringsrichtlijn was-droogcombinaties: richtlijn nr. 96/60/EG van de Commissie van de Europese Gemeen-schappen van 19 september 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke was-droogcombinaties betreft (PbEG L 266); • b. beslui... BWBR0008393
Artikel 2, Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties     Artikel 2 Als categorie van energiegerelateerde producten als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het besluit wordt aangewezen: was-droogcombinaties. BWBR0008393
Artikel 3, Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties     Artikel 3 • 1. De gegevens op het etiket, bedoeld in artikel 6 van het besluit , voor was-droogcombinaties, en de opmaak, afmetingen en kleurstelling van dat etiket voldoen aan de daaraan in bijlage I van de uitvoeringsrichtlijn was-droogcombinaties gestelde eisen. • 2. De gegevens op het fiche, bedoeld in artikel 1 van het besluit , voor was-droogcombinaties, en de opmaak ... BWBR0008393
Artikel 4, Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties     Artikel 4 De technische documentatie, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het besluit , over was-droogcombinaties voldoet aan de daaraan in artikel 2, eerste lid, van de uitvoeringsrichtlijn was-droogcombinaties gestelde eisen. BWBR0008393
Artikel 5, Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties     Artikel 5 Als plaats, bedoeld in artikel 6 van het besluit , waar het etiket, bedoeld in artikel 6, van dat besluit, voor was-droogcombinaties wordt aangebracht, wordt aangewezen: de buitenzijde van de voor- of bovenkant van het desbetreffende apparaat. BWBR0008393
Artikel 6, Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties     Artikel 6 De relevante gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit , over was-droogcombinaties voldoen aan de daaraan in bijlage III van de uitvoeringsrichtlijn was-droogcombinaties gestelde eisen. BWBR0008393
Artikel 7, Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties     Artikel 7 De artikelen 3 en 6 zijn niet van toepassing ten aanzien van het verstrekken van gegevens over het geluidsniveau van was-droogcombinaties. BWBR0008393
Artikel 9, Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties     Artikel 9 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 1998, met uitzondering van artikel 8 , dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 1997. BWBR0008393
Artikel 10, Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties     Artikel 10 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties. BWBR0008393
Artikel 1, Winkeltijdenwet     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: goederen: roerende lichamelijke zaken, met uitzondering van binnenlandse en buitenlandse wettige betaalmiddelen; particulier: degene die een goed koopt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf; winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden... BWBR0007952
  1, 2, 3 ... 30, 31, 32   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie