1.089 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 107, 108, 109   »
ARTIKEL I. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RIJKSPERSONEEL), Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RIJKSPERSONEEL) ARTIKEL I. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RIJKSPERSONEEL) [Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel.] BWBR0008814
ARTIKEL II. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING POLITIEPERSONEEL), Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING POLITIEPERSONEEL) ARTIKEL II. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING POLITIEPERSONEEL) [Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening politiepersoneel.] BWBR0008814
ARTIKEL III. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RECHTERLIJKE AMBTENAREN), Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RECHTERLIJKE AMBTENAREN) ARTIKEL III. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RECHTERLIJKE AMBTENAREN) [Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening rechterlijke ambtenaren.] BWBR0008814
ARTIKEL IV. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING ONDERWIJS EN ONDERWIJSPERSONEEL), Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING ONDERWIJS EN ONDERWIJSPERSONEEL) ARTIKEL IV. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING ONDERWIJS EN ONDERWIJSPERSONEEL) [Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderwijspersoneel.] BWBR0008814
ARTIKEL V. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING DEFENSIEPERSONEEL), Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING DEFENSIEPERSONEEL) ARTIKEL V. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING DEFENSIEPERSONEEL) [Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel.] BWBR0008814
ARTIKEL VI, Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     ARTIKEL VI De Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel wordt ingetrokken. BWBR0008814
ARTIKEL VII, Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     ARTIKEL VII Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0008814
Artikel 1, Besluit uitsluiting oproepingsprocedure     Artikel 1 Van de oproepingsprocedure bedoeld in artikel 385 van het Wetboek van Strafvordering wordt geen gebruik gemaakt na het constateren van • a. vermoedelijke overtreding van artikel 314 van het Wetboek van Strafrecht ; • b. feiten die niet eenvoudig van aard zijn en waarvan de toedracht niet duidelijk is; • c. feiten waarbij tegenstrijdige verklaringen zijn a... BWBR0008923
Artikel 2, Besluit uitsluiting oproepingsprocedure     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0008923
Artikel 3, Besluit uitsluiting oproepingsprocedure     Artikel 3 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit uitsluiting oproepingsprocedure. BWBR0008923
  1, 2, 3 ... 107, 108, 109   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling