25 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1, Beleidsregel afsluitmiddelen in schotten van vissersvaartuigen     Artikel 1 Deze beleidsregel is van toepassing op vissersvaartuigen die zijn geregistreerd in het register, bedoeld in artikel 4 van het Besluit registratie vissersvaartuigen . BWBR0015291
Artikel 2, Beleidsregel afsluitmiddelen in schotten van vissersvaartuigen     Artikel 2 Voor schotten, afsluitmiddelen en afsluitingen van deze schotten aan boord van vissersvaartuigen alsmede de bevestiging en de beproeving ervan, dient een veiligheidsniveau aangetoond te worden dat ten minste gelijkwaardig is aan hetgeen is voorgeschreven door het op grond van artikel 1.7, eerste lid, van het Vissersvaartuigenbesluit 2002 gekozen klassebureau, dan wel als beschreven is... BWBR0015291
Artikel 3, Beleidsregel afsluitmiddelen in schotten van vissersvaartuigen     Artikel 3 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0015291
Artikel 1, Beleidsregel afvoersysteem voor werkdekken van vissersvaartuigen     Artikel 1 Deze beleidsregel is van toepassing op vissersvaartuigen die zijn geregistreerd in het register, bedoeld in artikel 4 van het Besluit registratie vissersvaartuigen. BWBR0015292
Artikel 2, Beleidsregel afvoersysteem voor werkdekken van vissersvaartuigen     Artikel 2 • 1. Een afvoersysteem als bedoeld in artikel 2.16, eerste en tweede lid, van het Vissersvaartuigenbesluit 2002 wordt in elk geval als efficiĆ«nt aangemerkt indien het voldoet aan de volgende voorwaarden: • a. aan de achterzijde van de visverwerkingsruimte is een dwarsscheeps geplaatste afvoergoot met aan stuurboord- en bakboordzijde aangebrachte lensputten die geschikt... BWBR0015292
Artikel 3, Beleidsregel afvoersysteem voor werkdekken van vissersvaartuigen     Artikel 3 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0015292
Artikel 1, Beleidsregel waterdichte afsluiting van dekopeningen van vissersvaartuigen     Artikel 1 Deze beleidsregel is van toepassing op vissersvaartuigen die zijn geregistreerd in het register,bedoeld in artikel 4 van het Besluit registratie vissersvaartuigen . BWBR0015293
Artikel 2, Beleidsregel waterdichte afsluiting van dekopeningen van vissersvaartuigen     Artikel 2 In deze beleidsregel wordt verstaan onder een bak: de overdekte constructie op het werkdek die zich vanaf de voorsteven uitstrekt over een afstand die, vanuit de voorloodlijn gemeten, ten minste 7% van de lengte van het vaartuig bedraagt en waarvan de zijden over ten minste die afstand worden gevormd door de zijbeplating van het vaartuig. BWBR0015293
Artikel 3, Beleidsregel waterdichte afsluiting van dekopeningen van vissersvaartuigen     Artikel 3 • 1. De lengte van de bak wordt gemeten van het voorste punt van de bak, gelegen op hart schip op de aansnijding van het bakdek met de voorsteven, tot aan het 'einde' van de bak. • 2. Bij een bak waarvan de zijden uitsluitend worden gevormd door de zijbeplating van het vaartuig, moet worden gerekend dat het einde van de bak ligt op het punt waar de zijbeplating is opget... BWBR0015293
Artikel 4, Beleidsregel waterdichte afsluiting van dekopeningen van vissersvaartuigen     Artikel 4 Indien een vaartuig is voorzien van een bak waarvan de lengte minder bedraagt dan of gelijk is aan 15% van de lengte van het vaartuig, behoeft een dergelijke bak niet te worden afgesloten. BWBR0015293
  1, 2, 3   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie