4.189 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 417, 418, 419   »
Ad I. De meldingsplicht als bedoeld in artikel 11d BBSH, Besluit beheer sociale-huursector (BBSH). Toepassing van het toezicht     De meldingsplicht als bedoeld in artikel 11d BBSH Ad I. De meldingsplicht als bedoeld in artikel 11d BBSH In de ministeriële regeling beperking meldingsplicht BBSH en in de daarbij behorende MG 2002-06 is neergelegd, dat de verkoop van huurwoningen aan eigenaar-bewoners niet gemeld behoefde te worden, indien terzake die verkoop prestatieafspraken waren gemaakt tussen de gemeente en de aldaar werkzame toegelaten instelling(en). Deze pres... BWBR0014528
II. De wijziging van bijlagen I en II als bedoeld in artikel 25b, tweede lid, respectievelijk artikel 26, derde lid, van het BBSH, Besluit beheer sociale-huursector (BBSH). Toepassing van het toezicht     De wijziging van bijlagen I en II als bedoeld in artikel 25b, tweede lid, respectievelijk artikel 26, derde lid, van het BBSH II. De wijziging van bijlagen I en II als bedoeld in artikel 25b, tweede lid, respectievelijk artikel 26, derde lid, van het BBSH Het BBSH is per 5 november 2001 en per 1 juli 2002 op een aantal punten gewijzigd. Het betreft vooral de toevoeging van een aantal onderwerpen, waarover de woningcorporaties verslag dienen uit te brengen. Dit geschiedt vóóraf terzake de beleidsvoornemens voor het j... BWBR0014528
Slot, Besluit beheer sociale-huursector (BBSH). Toepassing van het toezicht     Slot Deze MG-circulaire en de regeling tot beperking van de meldingsplicht zullen in de Staatscourant worden geplaatst. Deze MG-circulaire is met alle bijlagen tevens geplaatst op de internetsite van VROM (http://www.vrom.nl) en is aldaar te downloaden. Voor nadere informatie over deze circulaire kunt u terecht bij de Directie Stad en Regio van het Directoraat-Generaal Wonen van het Ministerie ... BWBR0014528
Inleiding, Verdeling standplaatsen; beëindigen voorrangsbepalingen Huisvestingswet     Inleiding Bij de integratie van de regelgeving inzake de huisvesting van woonwagenbewoners in de Huisvestingswet per 1 maart 1999, zijn op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer in die wet bepalingen opgenomen (artikel 2, derde en vierde lid, van die wet) op grond waarvan woonwagenbewoners tot 1 januari 2003 voorrang krijgen bij de toewijzing van standplaatsen. Reden hiervoor was de vrees da... BWBR0014544
Verdeling standplaatsen; beëindigen voorrangsbepalingen Huisvestingswet     • Inleiding Bij de integratie van de regelgeving inzake de huisvesting van woonwagenbewoners in de Huisvestingswet per 1 maart 1999, zijn op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer in die wet bepalingen opgenomen (artikel 2, derde en vierde lid, van die wet) op grond waarvan woonwagenbewoners tot 1 januari 2003 voorrang krijgen bij de toewijzing van standplaatsen. Reden hiervoor was de ... BWBR0014544
Verdeling standplaatsen; beëindigen voorrangsbepalingen Huisvestingswet     • Inleiding Bij de integratie van de regelgeving inzake de huisvesting van woonwagenbewoners in de Huisvestingswet per 1 maart 1999, zijn op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer in die wet bepalingen opgenomen (artikel 2, derde en vierde lid, van die wet) op grond waarvan woonwagenbewoners tot 1 januari 2003 voorrang krijgen bij de toewijzing van standplaatsen. Reden hiervoor was de ... BWBR0014544
Rendementen gesubsidieerde woningbouw januari 2003     1 bijgaande beschikking) Rendementen gesubsidieerde woningbouw januari 2003 BWBR0014619
Rendementen gesubsidieerde woningbouw januari 2003     2 bijgaande beschikking) Rendementen gesubsidieerde woningbouw januari 2003 BWBR0014619
Rendementen gesubsidieerde woningbouw januari 2003     3 bijgaande beschikking) Rendementen gesubsidieerde woningbouw januari 2003 BWBR0014619
Rendementen gesubsidieerde woningbouw januari 2003     Rendementen gesubsidieerde woningbouw januari 2003 BWBR0014619
  1, 2, 3 ... 417, 418, 419   »