274 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 26, 27, 28   »
Artikel 1, Besluit vaststelling basisselectiedocument deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier (Minister van Buitenlandse Zaken)     Artikel 1 Het bij dit besluit gevoegde ‘ Basisselectiedocument voor de Minister van Buitenlandse Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier ’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld. BWBR0022865
Artikel 2, Besluit vaststelling basisselectiedocument deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier (Minister van Buitenlandse Zaken)     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0022865
Artikel 1, Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse ambassade in China, 1955-1974     Artikel 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Nederlandse Ambassade in China van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1899) 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom: Inventarisnummer Geheel openbaar met ingang van 1 januari: 36 ... BWBR0023774
Artikel 2, Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse ambassade in China, 1955-1974     Artikel 2 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder het inventarisnummer, genoemd in artikel 1 , is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; ... BWBR0023774
Artikel 3, Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse ambassade in China, 1955-1974     Artikel 3 Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder het inventarisnummer, genoemd in artikel 1 , is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden. BWBR0023774
Artikel 4, Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse ambassade in China, 1955-1974     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekeninga van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0023774
Artikel 1, Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade, 1955-1974 en Consulaat-Generaal in Japan, 1941-1974     Artikel 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade (1955–1974) en het Consulaat-Generaal in Japan (1941–1974) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom: Inventarisnummer Geheel openbaar... BWBR0023784
Artikel 2, Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade, 1955-1974 en Consulaat-Generaal in Japan, 1941-1974     Artikel 2 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1 , is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; ... BWBR0023784
Artikel 3, Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade, 1955-1974 en Consulaat-Generaal in Japan, 1941-1974     Artikel 3 Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1 , is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden. BWBR0023784
Artikel 4, Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade, 1955-1974 en Consulaat-Generaal in Japan, 1941-1974     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0023784
  1, 2, 3 ... 26, 27, 28   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie