168 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »
Artikel I, Regeling intrekking Subsidieregeling innovatie cultuuruitingen, enz. en wijziging Tijdelijke regeling aanvulling eigen inkomsten cultuurinstellingen, enz.     Artikel I • 1. De Subsidieregeling innovatie cultuuruitingen wordt ingetrokken. • 2. De bepalingen van de Subsidieregeling innovatie cultuuruitingen met betrekking tot de verplichtingen van de subsidieontvanger en de vaststelling van de subsidie blijven van toepassing op subsidies die zijn verleend op grond van die regeling en nog niet zijn vastgesteld. • 3. Be... BWBR0028946
Artikel II, Regeling intrekking Subsidieregeling innovatie cultuuruitingen, enz. en wijziging Tijdelijke regeling aanvulling eigen inkomsten cultuurinstellingen, enz.     Artikel II • 1. Ingetrokken worden de: • – Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ , • – Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 mei 2007, nr. DCE/07/18332, tot wijziging van de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ en vaststelling van subsidieplafonds in 2007 voor ontwikkelingsprojecten en informatieplannen , &bul... BWBR0028946
Artikel III, Regeling intrekking Subsidieregeling innovatie cultuuruitingen, enz. en wijziging Tijdelijke regeling aanvulling eigen inkomsten cultuurinstellingen, enz.     Artikel III [Wijzigt de Tijdelijke regeling aanvulling eigen inkomsten cultuurinstellingen.] BWBR0028946
Artikel V, Regeling intrekking Subsidieregeling innovatie cultuuruitingen, enz. en wijziging Tijdelijke regeling aanvulling eigen inkomsten cultuurinstellingen, enz.     Artikel V • 1. Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel IV , in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. • 2. Artikel IV treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2010. BWBR0028946
Artikel I, Wijzigingsregeling Regeling op het specifiek cultuurbeleid (wijzigingen NBA in modellen accountantsverklaringen)     Artikel I [Wijzigt de Regeling op het specifiek cultuurbeleid.] BWBR0029596
Artikel II, Wijzigingsregeling Regeling op het specifiek cultuurbeleid (wijzigingen NBA in modellen accountantsverklaringen)     Artikel II Voor zover voor inwerkingtreding van deze regeling voor de verantwoording van jaarlijkse instellingssubsidies, vierjaarlijkse instellingssubsidies of projectsubsidies over het kalenderjaar 2010 reeds een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is afgegeven, kan de verantwoording van die subsidies ook geschieden m... BWBR0029596
Artikel III, Wijzigingsregeling Regeling op het specifiek cultuurbeleid (wijzigingen NBA in modellen accountantsverklaringen)     Artikel III Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0029596
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)     Artikel I [Wijzigt het Besluit milieueffectrapportage.] BWBR0029653
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)     Artikel II [Wijzigt het Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 alsmede uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Tracéwet.] BWBR0029653
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie