577 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 56, 57, 58   »
Artikel I [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wijzigingswet Wet luchtvaart, enz. (beperkingengebied buitenlandse luchthaven)     Artikel I [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Wijzigt de Wet Luchtvaart.] BWBR0032247
Artikel Ia [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wijzigingswet Wet luchtvaart, enz. (beperkingengebied buitenlandse luchthaven)     Artikel Ia [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Wijzigt deze wet.] BWBR0032247
Artikel II [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wijzigingswet Wet luchtvaart, enz. (beperkingengebied buitenlandse luchthaven)     Artikel II [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Wijzigt de Wet geluidhinder.] BWBR0032247
Artikel III [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wijzigingswet Wet luchtvaart, enz. (beperkingengebied buitenlandse luchthaven)     Artikel III [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet wordt een besluit beperkingengebied buitenlandse luchthaven als bedoeld in artikel 8a.54, eerste lid, van de Wet luchtvaart , vastgesteld. • 2. Een algemene maatregel van bestuur die op grond van artikel 108 van de Wet geluidhinder is vastgesteld met be... BWBR0032247
Artikel IV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wijzigingswet Wet luchtvaart, enz. (beperkingengebied buitenlandse luchthaven)     Artikel IV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. BWBR0032247
Artikel IV, Rijkswet aanpassing Wet militaire strafrechtspraak, enz. (gewijzigde regelgeving en herstel technische onvolkomenheden)     Artikel IV [Wijzigt de Wet militaire strafrechtspraak en de Wet oorlogsstrafrecht.] BWBR0032826
Artikel V, Rijkswet aanpassing Wet militaire strafrechtspraak, enz. (gewijzigde regelgeving en herstel technische onvolkomenheden)     Artikel V [Wijzigt de Wet militaire strafrechtspraak en de Wet oorlogsstrafrecht.] BWBR0032826
  1, 2, 3 ... 56, 57, 58   »