4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
I, Besluit de Ruytermedaille     I ter gelegenheid van de herdenking van de geboorte vóór driehonderd jaren van Michiel Adriaanszoon de Ruyter, luitentant-admiraal-generaal van Holland en West-Friesland, geboren te Vlissingen den 24sten Maart 1607, een eereteeken in te stellen voor schippers, stuurlieden en verdere leden der bemanning van koopvaardij- en visschersschepen en andere personen, die zich door verdienstelijke dade... BWBR0037185
Ia, Besluit de Ruytermedaille     Ia Het hierboven genoemde ereteken zal de naam dragen van "de Ruytermedaille". BWBR0037185
II, Besluit de Ruytermedaille     II vast te stellen: • a. dat het eereteeken, hetwelk in goud, zilver en brons zal worden geslagen, eene medaille zal zijn met eene middellijn van 24 m.M., welke zal worden gedragen op de linkerborst aan een oranjelint van 22mm; Het is aan hen, aan wie een "de Ruytermedaille" is toegekend, vergund deze medaille van verkleind model aan het lint te dragen, dan wel het lint alleen te dragen.... BWBR0037185
III, Besluit de Ruytermedaille     III te bepalen, dat de kosten, uit dit besluit voortvloeiende zullen komen ten laste van het Xde hoofdstuk der Nederlandsche Staatsbegrooting (Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel). BWBR0037185

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie