652 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 64, 65, 66   »
1. Inleiding, Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969     Inleiding 1. Inleiding Dit besluit is een actualisering van het besluit van 6 mei 2008 , nr. CPP 2008/984M, over de toepassing van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 . Artikel 20a bevat een beperking van de mogelijkheid tot verliesverrekening voor de situatie dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigd. Het besluit is onder meer aa... BWBR0036397
2. Bij belangenwijziging niet langer verliesverrekening ( artikel 20a, eerste lid), Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969     Bij belangenwijziging niet langer verliesverrekening ( artikel 20a, eerste lid) 2. Bij belangenwijziging niet langer verliesverrekening ( artikel 20a, eerste lid ) Artikel 20a, eerste lid , is aan de orde als aannemelijk is dat in vergelijking met het begin van het oudste jaar waarvan een verlies nog niet is verrekend, het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigd. Door de belangenwijziging kunnen verliezen in beginsel niet meer word... BWBR0036397
2.1. Omzetting van gewone aandelen in cumulatief preferente aandelen; geldverstrekking geldt als informeel kapitaal, Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969     1. Omzetting van gewone aandelen in cumulatief preferente aandelen; geldverstrekking geldt als informeel kapitaal 2.1. Omzetting van gewone aandelen in cumulatief preferente aandelen; geldverstrekking geldt als informeel kapitaal De omzetting van (een deel van de) gewone aandelen in cumulatief preferente aandelen heeft gevolgen voor de winstgerechtigdheid en de winstverdeling. Door de omzetting komt de winst voor zover deze het cumulatief preferente dividend overstijgt, ten goede aan de gewone aandelen. Om... BWBR0036397
2.2. Uiteindelijk belang in een coöperatie, Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969     2. Uiteindelijk belang in een coöperatie 2.2. Uiteindelijk belang in een coöperatie Artikel 20a geldt voor alle belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting, dus ook voor coöperaties. Ook bij coöperaties wordt mede aan de hand van bepalingen betreffende zeggenschap, winstgerechtigdheid en winstverdeling materieel getoetst of het uiteindelijke belang in belangrijke mate is gewijzigd. BWBR0036397
2.3. Terugkoop van aandelen door oorspronkelijke aandeelhouder, Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969     3. Terugkoop van aandelen door oorspronkelijke aandeelhouder 2.3. Terugkoop van aandelen door oorspronkelijke aandeelhouder In beginsel vervalt het recht op verliesverrekening zodra het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigd. Zowel uit de wettekst als het systeem volgt dat het recht op verliesverrekening niet herleeft als het uiteindelijke belang in de belastingplichtige terugkeert bij de oorspronkelijke aandeelhou... BWBR0036397
Goedkeuring, Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969     Goedkeuring Ik ben in beginsel bereid met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen af te wijken van het bovenstaande als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: • ? de verliescompensatie komt uitsluitend ten goede aan de oorspronkelijke aandeelhouders die de verliezen hebben geleden, en • ? in de prijs van de aandelen is geen vergoeding voor het... BWBR0036397
2.4. Verhanging van een dochtervennootschap binnen een concern, Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969     4. Verhanging van een dochtervennootschap binnen een concern 2.4. Verhanging van een dochtervennootschap binnen een concern Artikel 20a is niet van toepassing bij een ‘interne verhanging’. Met een interne verhanging wordt de situatie bedoeld waarbij binnen een concern, de aandelen in een belastingplichtige door een volledige dochtervennootschap worden overgedragen aan de tophoudstervennootschap of een andere volledige dochtervennootschap. De toepas... BWBR0036397
Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969     • 1. Inleiding Dit besluit is een actualisering van het besluit van 6 mei 2008 , nr. CPP 2008/984M, over de toepassing van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 . Artikel 20a bevat een beperking van de mogelijkheid tot verliesverrekening voor de situatie dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigd. Het besluit is onder... BWBR0036397
2.5. Latent aanwezige verliezen en winsten, Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969     5. Latent aanwezige verliezen en winsten 2.5. Latent aanwezige verliezen en winsten In het besluit van 6 mei 2008 , nr. CPP 2008/984M, heb ik aangegeven dat artikel 20a ook betrekking kan hebben op verliezen die op het moment van de belangenwijziging materieel in bepaalde activa aanwezig zijn, maar pas later worden gerealiseerd. De wijziging van artikel 20a, eerste lid , met ingang van 1 januari 2011, heeft in deze opvat... BWBR0036397
  1, 2, 3 ... 64, 65, 66   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Verantwoordelijk ministerie