17 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012     Artikel 1 Van het ingevolge artikel 4, tweede lid, van de Mandaatregeling korpsbeheer politie en brandweer BES 2012 en artikel 5, eerste lid, van het Organisatie- en Mandaatbesluit BZK-BES 2012 aan de secretaris-generaal verleende mandaat omtrent het politiekorps wordt ondermandaat verleend aan de directeur-generaal Politie. BWBR0031763
Artikel 2, Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012     Artikel 2 Aan de secretaris-generaal blijft voorbehouden de bevoegdheid om besluiten te nemen, indien deze: • a. zijn neergelegd in een document, gericht tot: • 1°. de Nationale ombudsman, behoudens de afdoening van: • – ontvangstbevestigingen, • – tussenberichten, waaronder uitstelberichten, en • – stukken naar aanleiding van verzoeken van de Nationale... BWBR0031763
Artikel 3, Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012     Artikel 3 • 1. Het mandaat van de directeur-generaal Politie op grond van artikel 1 strekt zich in ieder geval uit tot: • a. besluitvorming tot het aanstellen, het bevorderen, het schorsen, het opleggen van disciplinaire maatregelen en het ontslaan van ambtenaren die zijn of worden geplaatst bij het politiekorps; • b. besluitvorming omtrent bezoldiging en het toekennen... BWBR0031763
Artikel 4, Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012     Artikel 4 • 1. Ondertekening van besluiten en stukken door de directeur-generaal Politie met betrekking tot het beheer van het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba vindt plaats op de volgende wijze: De beheerder van het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba, namens deze, (handtekening) (naam) Directeur-generaal Politie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie &bu... BWBR0031763
Artikel 5, Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012     Artikel 5 Van het ingevolge artikel 7, tweede lid, van de Mandaatregeling korpsbeheer politie en brandweer BES 2012 en artikel 5, eerste lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit BZK-BES 2012 aan de secretaris-generaal verleende mandaat omtrent het brandweerkorps wordt ondermandaat verleend aan de directeur-generaal Politie. BWBR0031763
Artikel 6, Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012     Artikel 6 Aan de secretaris-generaal blijft voorbehouden de bevoegdheid om besluiten te nemen, indien deze: • a. zijn neergelegd in een document, gericht tot: • 1°. de Nationale ombudsman, behoudens de afdoening van: • – ontvangstbevestigingen, • – tussenberichten, waaronder uitstelberichten, en • – stukken naar aanleiding van verzoeken van de Nationale... BWBR0031763
Artikel 7, Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012     Artikel 7 • 1. Het mandaat van de directeur-generaal Politie op grond van artikel 4 strekt zich in ieder geval uit tot: • a. besluitvorming tot het aanstellen, het bevorderen, het schorsen, het opleggen van disciplinaire maatregelen en het ontslaan van ambtenaren die zijn of worden geplaatst het brandweerkorps; • b. besluitvorming tot bezoldiging en het toekennen van v... BWBR0031763
Artikel 8, Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012     Artikel 8 • 1. Ondertekening van besluiten en stukken door de directeur-generaal Politie met betrekking tot het beheer van het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba vindt plaats op de volgende wijze: De beheerder van het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba, namens deze, (handtekening) (naam) Directeur-generaal Politie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie &... BWBR0031763
Artikel 9, Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012     Artikel 9 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0031763
Artikel 10, Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012     Artikel 10 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012. BWBR0031763
  1, 2   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie