38 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4   »
Artikel 1, Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2009     Artikel 1 Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder: artikel 1 van de Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2005 artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg (PVV) 2005 artikel 1 van de Verordening fonds kwaliteitsverbetering (PVV) 2005 a. fonds afzetbevordering : fonds... BWBR0025504
Artikel 2, Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2009     Artikel 2 • 1. De ondernemer die in het jaar 2009 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van de daarbij gegeven bestemming. • 2. De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt: • a. € 0,23 per rund, waarvan € 0,13 voor het fonds afzetbevorde... BWBR0025504
Artikel 3, Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2009     Artikel 3 Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, eerste lid , wordt aangemerkt degene die één of meer dieren • a. in het handelsverkeer brengt, dan wel • b. naar derde landen uitvoert, dan wel • c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts-)persoon in Nederland... BWBR0025504
Artikel 4, Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2009     Artikel 4 De heffing, bedoeld in artikel 2 , is niet verschuldigd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat: • a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan drie maanden; • b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan drie maanden. BWBR0025504
Artikel 5, Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2009     Artikel 5 Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 . BWBR0025504
Artikel 6, Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2009     Artikel 6 • 1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2009. • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dag van publicat... BWBR0025504
Artikel 1, Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2009     Artikel 1 Deze verordening neemt de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 over maar verstaat in afwijking van respectievelijk artikel 1, onder 7 en onder 12, van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 , onder: • 1. varken : varken, ongeacht geslacht, leeftijd of gewicht; • 2. kalf : rund, jonger dan 1 jaar. BWBR0025513
Artikel 2, Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2009     Artikel 2 De ondernemer die in het jaar 2009 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap een bijzondere heffing ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV als bedoeld in artikel 1 van de Verordening Veeziektenfonds PVV 2007 verschuldigd ten bedrage van: • a. € 0,00 per varken ten behoeve van de rekening-I-varkens; • b. € 0,00 per ru... BWBR0025513
Artikel 3, Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2009     Artikel 3 Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2 , wordt aangemerkt degene die één of meer dieren • a. in het handelsverkeer brengt, dan wel • b. naar derde landen uitvoert, dan wel • c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts-)persoon in Nederland plaatsvindt. BWBR0025513
Artikel 4, Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2009     Artikel 4 De heffing, bedoeld in artikel 2 , is niet verschuldigd voor een dier ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat: • a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan:- twee maanden, in het geval het betreft varkens;- drie maanden, in het geval het betreft kalveren en runderen. • b. de periode tussen ... BWBR0025513
  1, 2, 3, 4   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling