299 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 28, 29, 30   »
Artikel 1, Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. TCB: de som van de isomeren 1,2,3-trichloorbenzeen, 1,2,4-trichloorbenzeen en 1,3,5-trichloorbenzeen; • b. verwerken van TCB: elk industrieel proces waarbij TCB of TCB bevattende stoffen worden geproduceerd, omgezet of gebruikt, of waarbij TCB of TCB bevattende stoffen vrijkomen; • c. bestaand bedrijf: bedrijf dat TCB ve... BWBR0005375
Artikel 1a, Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater     Artikel 1a Deze regeling berust op artikel 6.3 van het Waterbesluit en artikel 8.40, eerste lid , in samenhang met artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer . BWBR0005375
Artikel 2, Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater     Artikel 2 • 1. Voor een nieuw bedrijf gelden, als de hoogst toelaatbare gewichtshoeveelheid en concentratie TCB voorkomend in afvalwater dat wordt geloosd, de grenswaarden die overeenkomen met de waarden die het resultaat zijn van toepassing van de beste bestaande technieken, met dien verstande dat voor een nieuw bedrijf behorende tot een van de in bijlage I genoemde bedrijfstakke... BWBR0005375
Artikel 3, Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater     Artikel 3 Voor een bestaand bedrijf gelden als de hoogst toelaatbare gewichtshoeveelheid en concentratie TCB voorkomend in afvalwater dat wordt geloosd: • a. indien dat bedrijf behoort tot een van de in bijlage I genoemde bedrijfstakken: de in die bijlage voor die bedrijfstak opgenomen grenswaarde, met ingang van de in die bijlage opgenomen datum die daarop van toepassing is; &bul... BWBR0005375
Artikel 4, Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater     Artikel 4 De wijze van meting van de gewichtshoeveelheid en concentratie TCB, bedoeld in de artikelen 2 en 3, dient ten minste te voldoen aan de in bijlage II daaraan gestelde eisen. BWBR0005375
Artikel 5, Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater     Artikel 5 Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 januari 1992. BWBR0005375
Artikel 6, Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater     Artikel 6 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater. BWBR0005375
Artikel 1, Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. EDC: 1,2-dichloorethaan; • b. verwerken van EDC: elk industrieel proces waarbij EDC of EDC bevattende stoffen worden geproduceerd, omgezet of gebruikt, of waarbij EDC of EDC bevattende stoffen vrijkomen; • c. bestaand bedrijf: bedrijf dat EDC verwerkt, dat op 31 juli 1991 in werking is en waarvan de capaciteit voor het v... BWBR0005376
Artikel 1a, Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater     Artikel 1a Deze regeling berust op artikel 6.3 van het Waterbesluit en artikel 8.40, eerste lid , in samenhang met artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer . BWBR0005376
Artikel 2, Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater     Artikel 2 • 1. Voor een nieuw bedrijf gelden, als de hoogst toelaatbare gewichtshoeveelheid en concentratie EDC voorkomend in afvalwater dat wordt geloosd, de grenswaarden die overeenkomen met de waarden die het resultaat zijn van toepassing van de beste bestaande technieken, met dien verstande dat voor een nieuw bedrijf behorende tot een van de in bijlage I genoemde bedrijfstakke... BWBR0005376
  1, 2, 3 ... 28, 29, 30   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied