183 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »
Inleiding, Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009     Inleiding Zoals te doen gebruikelijk ontvangt u aan het einde van het kalenderjaar een circulaire over wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de sector Rijk. U treft in deze circulaire informatie aan over de volgende onderwerpen: • 1 Vergoeding van verblijfkosten bij dienstreizen • 2 Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer • 3 Voorzieningen... BWBR0025133
1. Vergoeding van verblijfkosten bij dienstreizen, Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009     Vergoeding van verblijfkosten bij dienstreizen 1. Vergoeding van verblijfkosten bij dienstreizen De vergoedingen voor verblijfkosten tijdens dienstreizen wijzigen met ingang van 1 januari 2009 als volgt: • – het bedrag voor kleine uitgaven overdag: € 3,98 (was € 3,84). • – het bedrag voor kleine uitgaven ’s-avonds: € 11,90 (was € 11,48). • – het bedrag voor een lunch: € 12,56 (was € 12,04). &... BWBR0025133
2. Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer, Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009     Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer 2. Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer Met ingang van 1 januari 2009 wijzigen de bedragen die in het kader van het woon-werkverkeer als tegemoetkoming voor het gebruik van eigen vervoer kunnen worden verstrekt als volgt: • – het maximum bedrag per maand voor de hoge kilometervergoeding wijzigt van € 282,75 in € 315,82; • – het maximum bedrag per dag voor de hoge ki... BWBR0025133
3. Voorzieningen Sociaal flankerend beleid, Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009     Voorzieningen Sociaal flankerend beleid 3. Voorzieningen Sociaal flankerend beleid In het sociaal flankerend beleid (bekend gemaakt via de circulaire van 6 mei 2008, nr. 2008-0000195249) zijn twee voorzieningen opgenomen die betrekking hebben op verhuizing (voorziening 11 en 12). De afspraak is daarbij gemaakt deze bedragen jaarlijks per 1 januari te indexeren aan de hand van de consumentenprijsindex over de voorafgaande periode o... BWBR0025133
4. Loonbegrip bij deelname aan de levensloopregeling, Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009     Loonbegrip bij deelname aan de levensloopregeling 4. Loonbegrip bij deelname aan de levensloopregeling In de Levensloopregeling rijkspersoneel wordt als loon aangemerkt, het loon als bedoeld in artikel 19g, eerste lid, onder b, van de Wet op de loonbelasting 1964 . Dit loonbegrip wordt gebruikt om deelname aan de levensloopregeling te toetsen aan de 12%- en 210%-norm. De Fiscus heeft aangegeven, dat voor dit loonbegrip uitgegaan mag worden ... BWBR0025133
5. Te werken uren op jaarbasis, Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009     Te werken uren op jaarbasis 5. Te werken uren op jaarbasis Het aantal te werken uren op jaarbasis bedraagt in 2009 bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week afgerond 1829 uren. Dit aantal is het resultaat van de volgende berekening BWBR0025133
6. Eindejaarsuitkering, Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009     Eindejaarsuitkering 6. Eindejaarsuitkering De ambtenaar heeft vanaf 1 december 2008 recht op een eindejaarsuitkering van 5,4% (was 4%) van het door hem genoten salaris. De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald in de maand november 2009 en wordt berekend over de periode van twaalf maanden, aanvangende met de maand december 2008. BWBR0025133
7. Salarisverhoging met ingang van 1 april 2009, Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009     Salarisverhoging met ingang van 1 april 2009 7. Salarisverhoging met ingang van 1 april 2009 De salarisbedragen van het BBRA 1984 worden met ingang van 1 april 2009 verhoogd met 2%. BWBR0025133
8. Maximum spaarloonbedrag, Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009     Maximum spaarloonbedrag 8. Maximum spaarloonbedrag Het bedrag dat in 2009 maximaal belastingvrij kan worden gespaard blijft gehandhaafd op € 613,00. BWBR0025133
9. Inhoudingen en afdrachten van premies, Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009     Inhoudingen en afdrachten van premies 9. Inhoudingen en afdrachten van premies De informatie over de inhouding en afdracht van pensioenpremies en de daarbij behorende franchisebedragen per 1 januari 2009 wordt door het ABP aan de werkgevers bekendgemaakt. De informatie over de APPA pensioenen wordt afzonderlijk beschikbaar gesteld. De informatie over de inhouding en afdracht van loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekerin... BWBR0025133
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie