1.246 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 123, 124, 125   »
Artikel 1, Heffingsverordening Saneringsfonds verzamelcentra varkens 2003     Artikel 1 artikel 1 van de Subsidieregeling sanering verzamelcentra varkens verzamelcentrum : verzamelcentrum als bedoeld in (29 juli 1998/Nr. J. 986794, Stcrt. 148). • 1. Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie... BWBR0014215
Artikel 2, Heffingsverordening Saneringsfonds verzamelcentra varkens 2003     Artikel 2 • 1. Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift, is de ondernemer, die een verzamelcentrum exploiteert aan het productschap een heffing ten behoeve van het Saneringsfonds verzamelcentra varkens verschuldigd. • 2. De in lid 1 bedoelde heffing is verschuldigd over de in het kalenderjaar 2003 op het verzamelcentrum aangevoerde biggen, varke... BWBR0014215
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 08-05-2004], Heffingsverordening runderfonds 2003     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 08-05-2004] Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003. BWBR0014213
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 08-05-2004], Heffingsverordening runderfonds 2003     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 08-05-2004] • 1. Op de voet van het bepaalde in artikel 2 van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 is voor het Runderfonds een heffing verschuldigd op runderen van € 3,17 per rund. • 2. De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt niet opgelegd voor een dier, ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aanget... BWBR0014213
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 08-05-2004], Heffingsverordening runderfonds 2003     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 08-05-2004] Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in bet Verordeningenblad bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2003. BWBR0014213
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 08-05-2004], Heffingsverordening runderfonds 2003     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 08-05-2004] Deze verordening kan worden aangehaald als 'Heffingsverordening runderfonds 2003'. BWBR0014213
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004], Heffingsverordening schapen- en geitenfonds 2003     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004] Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003. BWBR0014214
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004], Heffingsverordening schapen- en geitenfonds 2003     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004] • 1. Op de voet van het bepaalde in artikel 2 van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 is voor het schapen- en geitenfonds een heffing verschuldigd op schapen en geiten van € 0,49 per schaap en € 0,41 per geit. • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is, indien ten genoege van het PVV is aangetoond ... BWBR0014214
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004], Heffingsverordening schapen- en geitenfonds 2003     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004] Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2003. BWBR0014214
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004], Heffingsverordening schapen- en geitenfonds 2003     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004] Deze verordening kan worden aangehaald als 'Heffingsverordening schapen- en geitenfonds 2003'. BWBR0014214
  1, 2, 3 ... 123, 124, 125   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling