1.499 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 148, 149, 150   »
Artikel I, Wijzigingsbesluit Reglement van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen     Artikel I [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0005161
Artikel II, Wijzigingsbesluit Reglement van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen     Artikel II Het aantal verzoeken dat de universiteiten kunnen indienen ingevolge artikel 24 b, eerste lid, is in ieder geval voor de jaren 1991, 1992 en 1993 beperkt tot in het protocol nader te bepalen aantallen en voorwaarden. BWBR0005161
Artikel III, Wijzigingsbesluit Reglement van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen     Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0005161
Artikel A.I. Algemene bepalingen, Uitvoeringsbesluit W.C.B.O.     I. Algemene bepalingen Artikel A.I. Algemene bepalingen In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en, wat het cursorisch beroepsonderwijs op het terrein van de landbouw betreft, Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; wet: de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs; afdeling: een afd... BWBR0006064
Artikel B.1. Afdelingen in de sector techniek, Uitvoeringsbesluit W.C.B.O.     1. Afdelingen in de sector techniek Artikel B.1. Afdelingen in de sector techniek De afdelingen in de sector techniek van de opleidingen leerlingwezen zijn: • 1. techniek, • 2. carosserie en wagenbouw, • 3. weg- en waterbouwkunde, • 4. proces- en laboratoriumtechniek, • 5. nautische beroepen, • 6. fijnmechanische techniek, • 7. grafische techniek, • 8. fijne techniek, &bull... BWBR0006064
Artikel B.2. Afdelingen in de sector landbouw en natuurlijke omgeving, Uitvoeringsbesluit W.C.B.O.     2. Afdelingen in de sector landbouw en natuurlijke omgeving Artikel B.2. Afdelingen in de sector landbouw en natuurlijke omgeving De afdelingen in de sector landbouw en natuurlijke omgeving van de opleidingen leerlingwezen zijn: • 1. plantenteelt, • 2. veehouderij, • 3. levensmiddelentechnologie, • 4. bloemschikken, • 5. groenvoorzieningen en natuurlijke omgeving, • 6. bosbouw, cultuur- en milieutechniek, &bull... BWBR0006064
Artikel B.3. Afdelingen in de sector economie, Uitvoeringsbesluit W.C.B.O.     3. Afdelingen in de sector economie Artikel B.3. Afdelingen in de sector economie De afdelingen in de sector economie van de opleidingen leerlingwezen zijn: • 1. administratie, • 2. handel, • 3. horeca, • 4. slagerij en vleessector, en • 5. beveiliging. BWBR0006064
Artikel B.4. Afdelingen in de sector dienstverlening en gezondheidszorg, Uitvoeringsbesluit W.C.B.O.     4. Afdelingen in de sector dienstverlening en gezondheidszorg Artikel B.4. Afdelingen in de sector dienstverlening en gezondheidszorg De afdelingen in de sector dienstverlening en gezondheidszorg van de opleidingen leerlingwezen zijn: • 1. dienstverlening en gezondheidszorg, • 2. assisterende beroepen in de gezondheidszorg, en • 3. uiterlijke verzorging. BWBR0006064
Artikel B.5. Opleidingen, Uitvoeringsbesluit W.C.B.O.     5. Opleidingen Artikel B.5. Opleidingen Bij ministeriële regeling wordt bepaald welke opleidingen tot de afdelingen, genoemd in de artikelen B.1 tot en met B.4 , behoren. BWBR0006064
Artikel B.6. Afdelingen in de sector techniek, Uitvoeringsbesluit W.C.B.O.     6. Afdelingen in de sector techniek Artikel B.6. Afdelingen in de sector techniek De afdelingen in de sector techniek van de opleidingen deeltijds middelbaar beroepsonderwijs zijn: • 1. techniek, • 2. weg- en waterbouwkunde, • 3. proces- en laboratoriumtechniek, • 4. nautische beroepen, • 5. algemene operationele techniek, • 6. fijnmechanische techniek, • 7. grafische technieken, ... BWBR0006064
  1, 2, 3 ... 148, 149, 150   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied