1.564 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 155, 156, 157   »
Artikel I, Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (invoering van een kwalificatieplicht)     Artikel I [Wijzigt de Leerplichtwet 1969.] BWBR0022060
Artikel II, Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (invoering van een kwalificatieplicht)     Artikel II [Wijzigt de Wet inburgering.] BWBR0022060
Artikel III, Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (invoering van een kwalificatieplicht)     Artikel III [Wijzigt de Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (vervallen van de mogelijkheid om Nederlandse onderdanen tot inburgering te verplichten)(kamerstuk 30877).] BWBR0022060
Artikel V, Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (invoering van een kwalificatieplicht)     Artikel V Voor de jongere die in het schooljaar 2006–2007 de leeftijd van 17 jaar bereikt, blijven de artikelen 4a tot en met 4c van de Leerplichtwet 1969 gelden zoals die luidden voor de inwerkingtreding van deze wet. BWBR0022060
Artikel VI, Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (invoering van een kwalificatieplicht)     Artikel VI Deze wet treedt in werking op 1 augustus 2007. BWBR0022060
Artikel V, Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (wegnemen knelpunten leerlinggebonden financiering en opheffen landelijke commissie toezicht indicatiestelling)     Artikel V [Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering).] BWBR0022847
  1, 2, 3 ... 155, 156, 157   »