288 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 27, 28, 29   »
Artikel 1, Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot de zorg voor voorzieningen van gehandicapten     Artikel 1 Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de zorg voor voorzieningen van gehandicapten voorzover deze zorg voor 22 juli 2002 was opgedragen aan Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. BWBR0013910
Artikel 2, Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot de zorg voor voorzieningen van gehandicapten     Artikel 2 De taken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden dienovereenkomstig gewijzigd. BWBR0013910
Artikel 3, Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot de zorg voor voorzieningen van gehandicapten     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 juli 2002. BWBR0013910
Artikel 1, Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot kinderopvang     Artikel 1 Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van kinderopvang, voorzover deze zorg voor 22 juli 2002 was opgedragen aan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. BWBR0013911
Artikel 2, Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot kinderopvang     Artikel 2 De taken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden dienovereenkomstig gewijzigd. BWBR0013911
Artikel 3, Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot kinderopvang     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 juli 2002. BWBR0013911
Artikel 1, Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot coördinatie integratiebeleid minderheden     Artikel 1 Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie wordt belast met de coördinatie integratiebeleid minderheden voorzover deze zorg voor 22 juli 2002 was opgedragen aan Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid. BWBR0013912
Artikel 2, Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot coördinatie integratiebeleid minderheden     Artikel 2 De taken van het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden dienovereenkomstig gewijzigd. BWBR0013912
Artikel 3, Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot coördinatie integratiebeleid minderheden     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 juli 2002. BWBR0013912
Artikel 1, Herindelingsbesluit telecommunicatie- en postbeleid     Artikel 1 Onze Minister van Economische Zaken wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van het telecommunicatie- en postbeleid en het toezicht op dit terrein, voorzover deze zorg voor 22 juli 2002 was opgedragen aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat. BWBR0013913
  1, 2, 3 ... 27, 28, 29   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie