2.241 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 223, 224, 225   »
Artikel 1, Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie     Artikel 1 Dit besluit verstaat onder metaalindustrie en elektrotechnische industrie: de ondernemingen van werkgevers die zijn ingeschreven bij de sector Metaalindustrie of de sector Elektrotechnische Industrie (voorheen Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie). BWBR0011043
Artikel 2, Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie     Artikel 2 • 1. Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie. • 2. De bedrijfscommissie telt 12 leden en 12 plaatsvervangende leden • 3. Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties: • a. organisaties van ondernemers- 6 leden en 6 plaatsvervangen... BWBR0011043
Artikel 3, Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie     Artikel 3 Het besluit van 20 februari 1976 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en de Elektrotechnische Industrie (RE 06/1976) wordt ingetrokken. BWBR0011043
Artikel 4, Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie     Artikel 4 Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. BWBR0011043
Artikel 5, Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000. BWBR0011043
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] In deze verordening wordt verstaan onder: • a. instellingsverordening: Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten; • b. de onderneming: de onderneming waarin een in artikel 2 van de instellingsverordening genoemd bedrijf wordt uitgeoefend; • c. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezame... BWBR0014086
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin een in artikel 2 van de instellingsverordening genoemd bedrijf wordt uitgeoefend. BWBR0014086
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven waarin een in artikel 2 van de instellingsverordening genoemd bedrijf wordt uitgeoefend, worden voor het jaar 2003 opgelegd: • a. een algemene heffing van: • 1e € 80,20 per onderneming; • 2e € 48,40 per ond... BWBR0014086
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. Aan de ondernemer die lid is of indirect lid is van: • a. de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland • b. de Raad Nederlandse Detailhandel • c. vereniging VNO-NCW • d. Kleinbedrijf Nederland en over het jaar 2002 de volledig contributie heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan van € 23,60 op de algemene he... BWBR0014086
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004], Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003     Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004] • 1. De heffing is nihil indien een ondernemer de uitoefening van het bedrijf op of na 1 oktober 2003 heeft aangevangen. • 2. De heffing is nihil indien een ondernemer de uitoefening van het bedrijf vóór 1 april 2003 heeft gestaakt. • 3. De heffing bedraagt 50% van de volgens deze verordening berekende heffing indien een on... BWBR0014086
  1, 2, 3 ... 223, 224, 225   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie