429 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 41, 42, 43   »
Artikel 1, Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers     Artikel 1 Aan de medewerkers van de Raad voor Rechtsbijstand in de functie van stafmedewerker Btv en Wsnp en administratief medewerkers Btv en Wsnp wordt ondermandaat verleend als bedoeld in de artikelen 3, eerste en tweede lid , 4, eerste en tweede lid en 5, eerste en tweede lid van de Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers van 9 december 2008. BWBR0025678
Artikel 2, Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers     Artikel 2 De in artikel 4 van de Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers verleende bevoegdheid tot doorgeven van het mandaat en de machtiging wordt als volgt aangevuld: • 1. Het hoofd Bureau beëdigde tolken en vertalers beslist op bezwaarschriften. Indien het besluit in primo is genomen door het hoofd Bureau beëdigde tolken en vertalers wordt ... BWBR0025678
Artikel 3, Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers     Artikel 3 Dit besluit is vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Eventuele wijzigingen behoeven de instemming van de Raad. BWBR0025678
Artikel 4, Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers     Artikel 4 Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en via de internetsite van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau btv (www.bureaubtv.nl), en treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant. BWBR0025678
Artikel 5, Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers     Artikel 5 Deze regeling kan worden aangehaald als het Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers. BWBR0025678
Artikel 1, Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers     Artikel 1 De Raad verleent medewerkers in de functie van stafmedewerker Wsnp en Btv en administratief medewerkers Wsnp en Btv ondermandaat ten aanzien van handelingen en bevoegdheden met betrekking tot de erkenning van EG-beroepskwalificaties en tijdelijke en incidentele werkzaamheden van migrerende of grensoverschrijdende beoefenaren van de Nederlandse gereglementeerde beroepen tolk en vertale... BWBR0025679
Artikel 2, Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers     Artikel 2 • 1. Het hoofd Bureau beëdigde tolken en vertalers beslist op bezwaarschriften. Indien het besluit in primo is genomen door het hoofd Bureau beëdigde tolken en vertalers wordt het besluit op het bezwaarschrift genomen door de landelijke directie van de Raad voor Rechtsbijstand. • 2. In de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Raad voor Rechtsbijstand in beroep, wo... BWBR0025679
Artikel 3, Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers     Artikel 3 Dit besluit is vastgesteld door de Raad. Eventuele wijzigingen behoeven de instemming van de Raad. BWBR0025679
Artikel 4, Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers     Artikel 4 Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en via de internetsite van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau btv (www.bureaubtv.nl), en treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant. BWBR0025679
Artikel 5, Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers     Artikel 5 Deze regeling kan worden aangehaald als het Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers. BWBR0025679
  1, 2, 3 ... 41, 42, 43   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie