1.788 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 177, 178, 179   »
Artikel 1 Begrippen, Privacyreglement verkeersregistratiesystemen Rijkswaterstaat     Artikel 1 Begrippen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de verantwoordelijke: de Minister van Verkeer en Waterstaat, Gedeputeerde Staten van een provincie waar IVS90 wordt gebruikt of het college van B&W van een gemeente, voor wat betreft de bij hen in beheer zijnde delen van het IVS90; • b. de beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke bij een regionale di... BWBR0015302
Artikel 2 Reikwijdte, Privacyreglement verkeersregistratiesystemen Rijkswaterstaat     Artikel 2 Reikwijdte Dit besluit regelt de taken en bevoegdheden van de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verkregen door het gebruik van verkeersregistratiesystemen die op, in of bij waterstaatswerken zijn geplaatst. BWBR0015302
Artikel 3 Doel, Privacyreglement verkeersregistratiesystemen Rijkswaterstaat     Artikel 3 Doel Het doel van de verwerking van persoonsgegevens verkregen door verkeersregistratiesystemen, is het beheer van waterstaatswerken, in het bijzonder: • a. het verzekeren en bevorderen van het doelmatig, vlot en veilig gebruik van waterstaatswerken, waaronder ook begrepen het verhalen van schade, veroorzaakt door de gebruikers, • b. de zorg voor de veiligheid van gebrui... BWBR0015302
Privacyreglement verkeersregistratiesystemen Rijkswaterstaat     • Artikel 1 Begrippen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de verantwoordelijke: de Minister van Verkeer en Waterstaat, Gedeputeerde Staten van een provincie waar IVS90 wordt gebruikt of het college van B&W van een gemeente, voor wat betreft de bij hen in beheer zijnde delen van het IVS90; • b. de beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke bij een regi... BWBR0015302
Privacyreglement verkeersregistratiesystemen Rijkswaterstaat     • Artikel 1 Begrippen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de verantwoordelijke: de Minister van Verkeer en Waterstaat, Gedeputeerde Staten van een provincie waar IVS90 wordt gebruikt of het college van B&W van een gemeente, voor wat betreft de bij hen in beheer zijnde delen van het IVS90; • b. de beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke bij een regi... BWBR0015302
Privacyreglement verkeersregistratiesystemen Rijkswaterstaat     • Artikel 1 Begrippen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de verantwoordelijke: de Minister van Verkeer en Waterstaat, Gedeputeerde Staten van een provincie waar IVS90 wordt gebruikt of het college van B&W van een gemeente, voor wat betreft de bij hen in beheer zijnde delen van het IVS90; • b. de beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke bij een regi... BWBR0015302
Privacyreglement verkeersregistratiesystemen Rijkswaterstaat     • Artikel 1 Begrippen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de verantwoordelijke: de Minister van Verkeer en Waterstaat, Gedeputeerde Staten van een provincie waar IVS90 wordt gebruikt of het college van B&W van een gemeente, voor wat betreft de bij hen in beheer zijnde delen van het IVS90; • b. de beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke bij een regi... BWBR0015302
Artikel 1, Aanwijzingsregeling kompasstellers     Artikel 1 Als personen bevoegd tot het stellen van magnetische kompassen aan boord van vissersvaartuigen worden aangewezen: • a. S.J. de Boer en S. van Wijngaarden, in dienst van Kelvin Hughes Observator B.V. te Rotterdam; • b. A.I.E. van Nulck en A. Coevert, in dienst van Datema-Delfzijl B.V. te Delfzijl; • c. D. Davids, in dienst van Davids Maritime te Delfzijl; • ... BWBR0015257
Artikel 2, Aanwijzingsregeling kompasstellers     Artikel 2 De beschikkingen van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 maart 2001, nr. DGG/J-01/001657 en nr. DGG/J-01/001658 (Stcrt. 56), worden ingetrokken. BWBR0015257
Artikel 3, Aanwijzingsregeling kompasstellers     Artikel 3 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0015257
  1, 2, 3 ... 177, 178, 179   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied