17 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD 2011     Artikel 1 • 1. De opsporingsambtenaren, werkzaam bij de Belastingdienst/Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Belastingdienst/FIOD) van het Ministerie van Financiën, die • a. de functie vervullen van: • – teamleider of projectleider of • – medewerker opsporing groepsfunctie F of I, die minimaal vijf jaar opsporingservaring heeft; en • b. met goed ge... BWBR0029714
Artikel 2, Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD 2011     Artikel 2 Het in artikel 1, onder b , bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van dat certificaat. BWBR0029714
Artikel 3, Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD 2011     Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en artikel 3 van de Algemene wet op het binnentreden . BWBR0029714
Artikel 4, Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD 2011     Artikel 4 Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door de officier van justitie te geven. BWBR0029714
Artikel 5, Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD 2011     Artikel 5 De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren doen hun processen-verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen. BWBR0029714
Artikel 6, Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD 2011     Artikel 6 Het Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD-ECD 2007 wordt ingetrokken. BWBR0029714
Artikel 7, Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD 2011     Artikel 7 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0029714
Artikel 8, Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD 2011     Artikel 8 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD 2011. BWBR0029714
Artikel 1, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar arrestantenbewakers/-verzorgers Koninklijke Marechaussee 2012     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2 . BWBR0031538
Artikel 2, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar arrestantenbewakers/-verzorgers Koninklijke Marechaussee 2012     Artikel 2 Maximaal 80 ambtenaren werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee en werkzaam als arrestantenbewakers/-verzorgers zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar. BWBR0031538
  1, 2   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie