192 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 18, 19, 20   »
1. Ambtstoelage burgemeesters, Ambtstoelage burgemeesters     Ambtstoelage burgemeesters 1. Ambtstoelage burgemeesters In artikel 16, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 is bepaald dat de ambtstoelage van burgemeesters per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar. De genoemde consumenteprijsindex voor 2001 is bepaald op 117.6. In 2000 was dat indexcijfer be... BWBR0013145
2. Algemene informatie over de eurobedragen, Ambtstoelage burgemeesters     Algemene informatie over de eurobedragen 2. Algemene informatie over de eurobedragen Bij besluit van 14 september 2001, Staatsblad 2001, 415, zijn de guldenbedragen in de officiële regelingen reeds omgerekend naar eurobedragen. Dit geldt ook voor de guldenbedragen van bovengenoemde ambtstoelage. Om te komen tot de eurobedragen die met ingang van 1 januari 2002 gelden, zijn deze eurobedragen verhoogd met de bovengenoemde indexcijfers ... BWBR0013145
3. Ambtstoelage in relatie met het jaarinkomen dat aan het ABP wordt verstrekt, Ambtstoelage burgemeesters     Ambtstoelage in relatie met het jaarinkomen dat aan het ABP wordt verstrekt 3. Ambtstoelage in relatie met het jaarinkomen dat aan het ABP wordt verstrekt De ambtstoelage mag niet worden meegenomen bij de vaststelling van het jaarinkomen dat jaarlijks aan het ABP wordt verstrekt. In dat kader wijs ik u op het volgende. Op grond van het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP wordt onder inkomen verstaan het tot een jaarbedrag te herleiden vast salaris dat op 1 ja... BWBR0013145
1. Inleiding, Inschrijving geprivilegieerden in de GBA     Inleiding 1. Inleiding Bij circulaire van 8 april 2002 (BPR2002/U61160) bent u geïnformeerd over de administratieve problemen die geprivilegieerden ondervinden als gevolg van het feit dat zij niet zijn ingeschreven in de GBA. Geprivilegieerden zijn personen die op Nederlands grondgebied werkzaam zijn als diplomatiek of consulair ambtenaar, dan wel die in dienst zijn bij een internationale organisatie. K... BWBR0013983
Inschrijving geprivilegieerden in de GBA     Inschrijving c.q. herinschrijving van geprivilegieerden in de GBA • 1. Inleiding Bij circulaire van 8 april 2002 (BPR2002/U61160) bent u geïnformeerd over de administratieve problemen die geprivilegieerden ondervinden als gevolg van het feit dat zij niet zijn ingeschreven in de GBA. Geprivilegieerden zijn personen die op Nederlands grondgebied werkzaam zijn als diplomatiek of consulair ambtenaar, dan wel die in dienst zijn bij een internationale organi... BWBR0013983
Inschrijving geprivilegieerden in de GBA     • 1. Inleiding Bij circulaire van 8 april 2002 (BPR2002/U61160) bent u geïnformeerd over de administratieve problemen die geprivilegieerden ondervinden als gevolg van het feit dat zij niet zijn ingeschreven in de GBA. Geprivilegieerden zijn personen die op Nederlands grondgebied werkzaam zijn als diplomatiek of consulair ambtenaar, dan wel die in dienst zijn bij een internationale organi... BWBR0013983
Inschrijving geprivilegieerden in de GBA     • 1. Inleiding Bij circulaire van 8 april 2002 (BPR2002/U61160) bent u geïnformeerd over de administratieve problemen die geprivilegieerden ondervinden als gevolg van het feit dat zij niet zijn ingeschreven in de GBA. Geprivilegieerden zijn personen die op Nederlands grondgebied werkzaam zijn als diplomatiek of consulair ambtenaar, dan wel die in dienst zijn bij een internationale organi... BWBR0013983
3. Overige organisatorische aspecten, Inschrijving geprivilegieerden in de GBA     Overige organisatorische aspecten 3. Overige organisatorische aspecten Er zijn nog enkele organisatorische aspecten waarvoor uw bijzondere aandacht wordt gevraagd. BWBR0013983
Inschrijving geprivilegieerden in de GBA     • 1. Inleiding Bij circulaire van 8 april 2002 (BPR2002/U61160) bent u geïnformeerd over de administratieve problemen die geprivilegieerden ondervinden als gevolg van het feit dat zij niet zijn ingeschreven in de GBA. Geprivilegieerden zijn personen die op Nederlands grondgebied werkzaam zijn als diplomatiek of consulair ambtenaar, dan wel die in dienst zijn bij een internationale organi... BWBR0013983
Inschrijving geprivilegieerden in de GBA     • 1. Inleiding Bij circulaire van 8 april 2002 (BPR2002/U61160) bent u geïnformeerd over de administratieve problemen die geprivilegieerden ondervinden als gevolg van het feit dat zij niet zijn ingeschreven in de GBA. Geprivilegieerden zijn personen die op Nederlands grondgebied werkzaam zijn als diplomatiek of consulair ambtenaar, dan wel die in dienst zijn bij een internationale organi... BWBR0013983
  1, 2, 3 ... 18, 19, 20   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie